154-0302/02 – Pojišťovnictví I. (POJ I.)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti fungování pojišťovnictví jako systému. Studenti budou, po jeho absolvování, znát základní pojmy a termíny z oblasti pojištění a pojišťovnictví, budou dále: - umět charakterizovat jednotlivé subjekty a základní principy pojištění, - rozlišovat mezi dostupnými produkty životního a neživotního pojištění a - vědět o specificích národního pojistného trhu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti fungování pojišťovnictví jako systému. Studenti budou, po jeho absolvování, znát základní pojmy a termíny z oblasti pojištění a pojišťovnictví, budou umět charakterizovat jednotlivé subjekty a základní principy pojištění, budou rozlišovat mezi dostupnými produkty životního a neživotního pojištění a budou vědět o specificích národního pojistného trhu.

Povinná literatura:

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 306 s. ISBN 978-80-87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL a kol. Pojistné trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 252 s. ISBN 978-80-7431-078-2. THOYTS, Rob. Insurance Theory and Practice. 1st ed. Abingdon: Routledge, 2010. 323 s. ISBN 978-0-415-55905-8. Aktuální platná legislativa

Doporučená literatura:

CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 80-86929-11-6. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 118 s. ISBN 80-247-0137-5. ŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0772-1. KOLEKTIV AUTORŮ Z ČAP Životní pojištění. Praha: Grada, 2002. KOPECKÝ, K. Povinné ručení: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Praha: Grada, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky pojištění. 2. Pojišťovnictví a pojištění - základní pojmy, instituce a činnosti v oblasti pojišťovnictví. Systémy pojištění. 3. Historie a vývoj pojištění a pojišťovnictví - základní vývojové etapy pojištění, vývoj pojišťovnictví na území dnešní ČR. 4. Klasifikace komerčních pojištění - klasifikace pojištění dle základních hledisek (dle odvětví, dle územní platnosti, ale pojištěných rizik, dle způsobu určení pojistného plnění, apod.) 5. Pojistná smlouva - smluvní pojištění, náležitosti pojistné smlouvy, pojistné podmínky, vznik a zánik pojištění. 6. Životní pojištění - charakteristika, základní pojmy, pojistné, produkty ŽP, modifikované podoby životního pojištění. Úloha ŽP v ekonomice. 7. Penzijní připojištění se státním příspěvkem - charakteristika, penzijní fondy, základní typy výplat, druhy penzí, PP v České republice. 8. Neživotní pojištění - charakteristika, druhy NP. Úloha NP v ekonomice. 9. Neživotní pojištění - pojištění majetku obyvatelstva, pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, pojištění zemědělských rizik. 10. Neživotní pojištění - pojištění odpovědnosti. 11. Sociální pojištění - charakteristika, základní pojmy, systém sociálního pojištění, sazby sociálního pojištění, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6234) Kvantitativní metody a rozhodování v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní