154-0304/01 – Banking and Capital Markets (BaKT)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to introduce the role and importance of financial markets. Students will learn to understand banking system's, money and capital market's principles and functioning. After passing the course, students should be able to know: -to understand central and commercial banking, -to distinguish particular banking products, -to compare financial intermediaries, -to master various types of securities, -to learn investment principles including collective investment, -to evaluate the situation at the Czech financial market and in global financial markets.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of the course is to introduce the role and importance of financial markets. Students will learn to understand banking system's, money and capital market's principles and functioning. At the end of the course, students should be able to understand central and commercial banking, to distinguish particular banking products, to compare financial intermediaries, to master various types of securities, to learn investment principles including collective investment, to evaluate situation in the Czech financial market and in global financial markets.

Compulsory literature:

KANTNEROVÁ, Liběna. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4. MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 13th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2021. ISBN 978-0357130797. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. Praha: Grada Publishing, 2016, dotisk 2022. ISBN 978-80-247-5871-8.

Recommended literature:

CASU, Barbara, Claudia GIARDONE and Philip MOLYNEUX. Introduction to Banking. 3rd ed. Harlow: Pearson, 2022. ISBN 978-1-292-24033-6. CHOUDHRY, Moorad. The Principles of Banking. 2nd ed. Singapore: Wiley, 2023. ISBN 978-1119755647. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019. ISBN 978-80-7598-212-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Struktura bankovních systémů v ČR a zemích EU, trendy vývoje Úloha centrálních bank v současnosti Postavení komerčních bank v bankovním systému a podmínky udělení bankovní licence v jednotném evropském bankovním trhu Význam a úloha pasivně-úvěrových bankovních produktů Rozdělení aktivních bankovních produktů a úvěrová politika bank Podstata fungování platebních systémů v ČR a zemích EU Rozvoj nástrojů bezhotovostního platebního styku Nové bankovní trendy – elektronizace bankovnictví Dokumenty peněžních a kapitálových trhů Analýzy cenných papírů Finanční investování Zajištění měnového a úrokového rizika Aktivní a pasívní řízení portfolia Teorie výnosových křivek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.