154-0307/03 – Costs, Calculations and Prices (NKC)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.Subject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
PTA086 Ing. Barbora Ptáčková, Ph.D.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is devoted to: orientation and understanding costs theory and their management with respect to economy and effectiveness of entrepreneurial activity, gain ability to identify and quantify variable and fixed costs with the assistance of costs modelling methodology, gain ability of short - term decision - making technique in homogenous and heterogeneous production, gain ability of costing with application appropriate calculation techniques and methodologies, gain knowledge about pricing low and basing approach of price - making.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course is focused on cost theory and its application in economic management with an emphasis on the issues of short-term decision-making techniques, cost allocation and costing, cost and revenue budgeting. The course is also focused on the issues of pricing and individual pricing methods while respecting the legislation in the price area in the Czech Republic.

Compulsory literature:

DATAR, Srikant M. and RAJAN, Madhav V. Horngren’s cost accounting: a managerial emphasis. Sixteenth edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-21154-1. FIBÍROVÁ, Jana; ŠOLJAKOVÁ, Libuše; WAGNER, Jaroslav and PETERA, Petr. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-486-9. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

Recommended literature:

DUŠEK, Jiří. Vnitropodnikové účetnictví: praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2816-7. NEKVAPIL, Tomáš. Neptejte se účetních, jak řídit náklady. Vydání druhé. Účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-078-3. STEJSKALOVÁ, Irena. Finační účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi. Vydání 3., aktualizované. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7552-773-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžný zápočtový test - písemné ověření teoretických poznatků z oblasti teorie nákladů, metod stanovení fixních a variabilních nákladů, teorie bodu zvratu.

E-learning

E-learning: • Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): o Vzdělávací modul 5 – Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace:  submodul Rozpočet (plán režijních nákladů a výnosů),  submodul Kalkulace (plán jednicových nákladů a výnosů, plánové a cenové kalkulace). o DLUHOŠOVÁ, D., MRUZKOVÁ, J., RATMANOVÁ, I. Sbírka příkladů, části: Teorie nákladů, Nákladové modely, Analýza bodu zvratu, Kalkulace. Elektronické dokumenty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007.(http://lms.vsb.cz)

Other requirements

Credit (2 parts - theory test and examples)

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

This course is devoted to: orientation and understanding costs theory and their management with respect to economy and effectiveness of entrepreneurial activity, gain ability to identify and quantify variable and fixed costs with the assistance of costs modelling methodology, gain ability of short - term decision - making technique in homogenous and heterogeneous production, gain ability of costing with application appropriate calculation techniques and methodologies, gain knowledge about pricing low and basing approach of price - making.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Průběžný zápočtový test Written test 10  0 1
                Written exam Written test 25  18 2
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P - cs 2015/2016 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block
Subject block without study plan - EKF - P 2014/2015 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2020/2021 Winter
2019/2020 Summer
2019/2020 Winter
2018/2019 Summer
2018/2019 Winter
2017/2018 Summer
2017/2018 Winter
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2015/2016 Winter
2014/2015 Summer
2013/2014 Summer
2013/2014 Winter
2012/2013 Winter
2011/2012 Summer
2011/2012 Winter
2010/2011 Summer
2009/2010 Summer
2009/2010 Winter