154-0310/01 – Commercial Banking (KB)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits2
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After passing this subject students will be able to identify and desribe functioning of commercial banks in concrete economy, distinguish the possition of central banks from the the possition of commercial banks, describe and explain fundamental bank operations and confront individual bank products and state their advanteges and disadvantages.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Within this subject, students get knowladges about the task and goals of commercial banks in particular bank-systems, bank operations, services and the conncetions with the economy stage.

Compulsory literature:

Dvořák,P.:Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty.Praha,Linde,2001. Jílek,J.:Peníze a měnová politika.Grada,Praha 2003 Kala,J. a Přádka,M.:Elekktronické bankovnictví.Praha,Computer Press,2000. Marvanova,M.,Houda,M.a kol.:Platební styk.Econ,2000. Revenda,Z.:Mandel,M.:Peněžní ekonomie a bankovnictví,Management Press,Praha 2001. Revenda,Z.: Centrální bankovnictví,Management Press,Praha 1999. Zákony k dané problematice v platném znění

Recommended literature:

Revenda,Z.:Mandel,M.:Peněžní ekonomie a bankovnictví,Management Press,Praha 2001. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání Praha: Management Press, 2001. Sinkey,J.F.:Commercial Bank Financial Management.In the Financial Services Industry. Prentice Hall,2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Podstata finančního systému, jeho úloha v ekonomice Charakteristika a vývoj bankovním systémů v ČR, historie bankovnictví Vznik centrální banky a úloha centrálních bank v současnosti Postavení komerčních bank v bankovním systému a podmínky udělení bankovní licence Vývoj bankovních produktů, cena bankovních produktů a hlavní rysy bankovních produktů Podstata pasivních bankovních produktů, druhy, stanovení úrokových sazeb Rozdělení aktivních bankovních produktů, charakteristika hlavních druhů úvěrů Zajišťovací instrumenty Bilančně neutrální obchody Podstata fungováníplatebního systému v ČR a zemmích EU Základní charakteristiky nástrojů platebního styku Elektronické bankovnictví a jeho komunikační kanály, vývoj

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.