154-0310/01 – Komerční bankovnictví (KB)

Garantující katedraKatedra financíKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu budou studenti schopni identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, odlišit postavení obchodní banky od centrální banky, popsat a vysvětlit základní bankovní operace a porovnat jednotlivé bankovní produkty a uvést jejich výhody a nevýhody.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s fungováním a vývojem komerčních bank v rámci celé bankovní soustavy, jejich strukturou, se základními bankovními operacemi a nabízenými bankovními službami a jejich dopadem do ekonomiky, se stanovením úrokové míry a s postavením a významem centrální banky.

Povinná literatura:

Dvořák,P.:Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty.Praha,Linde,2001. Dvořák,P.:komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha, Linde 4. aktual. vydání 2007. Dvořák,P.:Bankovnictví.Skriptum,VŠE Praha,1997. Forišková, D., Valecký, J.: E-Bankovnictví. Ostrava, 2006, CD ROM Jílek,J.:Peníze a měnová politika.Grada,Praha 2003 Kala,J. a Přádka,M.:Elekktronické bankovnictví.Praha,Computer Press,2000. Kalabis, Z.: Bankovní služby v praxi, Praha: A Plus, 2006. Kašparovská, V.: Řízení obchodních bank. Praha: C.K: Beck, 2007 Marvanova,M.,Houda,M.a kol.:Platební styk.Econ,2000. Mishkin,F.S.:Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů.Econimia,Praha 1991. Polidar,V.:Management úvěrových obchodů bank.Ekopress,Praha 1999. Polouček,S.:České bankovnictví na přelomu tisíciletí.Ethics,Ostrava 1999. Polouček, S.: Bankovnictví. Slezská univerzita, Karniná, 2005. Polouček, S.: Bankovnictví. Praha: C.K: Beck, 2007. Sekerka,B.: Banky a bankovní produkty,Prefess Consulting,Praha 1998. Sinkey, J.F.: Commercial Bank Financial Management. Prentice Hall, 1998 Sinkey,J.F.:Commercial Bank Financial Management.In the Financial Services Industry. Prentice Hall, 2001. Schlossberger, O, Soldánová M.: Platební styk. Bankovní institut, Praha, 2005. Zákon č. 191/1950 Sb. Směnečný a šekový. Zákon č. 21/1992 Sb. O bankách ve znění pozdějších změn Zákon č. 6/1993 Sb. O ČNB Zákon č. 284/2009 Sb. O platebním styku Zákon č.285/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o paltebním styku Zákon č. 321/2001 Sb. O spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších novel

Doporučená literatura:

Revenda,Z.:Mandel,M.:Peněžní ekonomie a bankovnictví,Management Press,Praha 2001. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání Praha: Management Press, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstata finančního systému, jeho úloha v ekonomice Charakteristika a vývoj bankovním systémů v ČR, historie bankovnictví Vznik centrální banky a úloha centrálních bank v současnosti Postavení komerčních bank v bankovním systému a podmínky udělení bankovní licence Vývoj bankovních produktů, cena bankovních produktů a hlavní rysy bankovních produktů Podstata pasivních bankovních produktů, druhy, stanovení úrokových sazeb Rozdělení aktivních bankovních produktů, charakteristika hlavních druhů úvěrů Zajišťovací instrumenty Bilančně neutrální obchody Podstata fungováníplatebního systému v ČR a zemmích EU Základní charakteristiky nástrojů platebního styku Elektronické bankovnictví a jeho komunikační kanály, vývoj

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku