154-0310/04 – Komerční bankovnictví (KB)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu budou studenti schopni identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, odlišit postavení obchodní banky od centrální banky, popsat a vysvětlit základní bankovní operace a porovnat jednotlivé bankovní produkty a uvést jejich výhody a nevýhody.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s fungováním a vývojem komerčních bank v rámci celé bankovní soustavy, jejich strukturou, se základními bankovními operacemi a nabízenými bankovními službami a jejich dopadem do ekonomiky, se stanovením úrokové míry a s postavením a významem centrální banky.

Povinná literatura:

Dvořák,P.:Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty.Praha,Linde,2001. Dvořák,P.:komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha, Linde 4. aktual. vydání 2007. Dvořák,P.:Bankovnictví.Skriptum,VŠE Praha,1997. Forišková, D., Valecký, J.: E-Bankovnictví. Ostrava, 2006, CD ROM Jílek,J.:Peníze a měnová politika.Grada,Praha 2003 Kala,J. a Přádka,M.:Elekktronické bankovnictví.Praha,Computer Press,2000. Kalabis, Z.: Bankovní služby v praxi, Praha: A Plus, 2006. Kašparovská, V.: Řízení obchodních bank. Praha: C.K: Beck, 2007 Marvanova,M.,Houda,M.a kol.:Platební styk.Econ,2000. Mishkin,F.S.:Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů.Econimia,Praha 1991. Polidar,V.:Management úvěrových obchodů bank.Ekopress,Praha 1999. Polouček,S.:České bankovnictví na přelomu tisíciletí.Ethics,Ostrava 1999. Polouček, S.: Bankovnictví. Slezská univerzita, Karniná, 2005. Polouček, S.: Bankovnictví. Praha: C.K: Beck, 2007. Sekerka,B.: Banky a bankovní produkty,Prefess Consulting,Praha 1998. Sinkey, J.F.: Commercial Bank Financial Management. Prentice Hall, 1998 Sinkey,J.F.:Commercial Bank Financial Management.In the Financial Services Industry. Prentice Hall, 2001. Schlossberger, O, Soldánová M.: Platební styk. Bankovní institut, Praha, 2005. Zákon č. 191/1950 Sb. Směnečný a šekový. Zákon č. 21/1992 Sb. O bankách ve znění pozdějších změn Zákon č. 6/1993 Sb. O ČNB Zákon č. 284/2009 Sb. O platebním styku Zákon č.285/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o paltebním styku Zákon č. 321/2001 Sb. O spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších novel

Doporučená literatura:

Revenda,Z.:Mandel,M.:Peněžní ekonomie a bankovnictví,Management Press,Praha 2001. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vydání Praha: Management Press, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstata finančního systému, jeho úloha v ekonomice Charakteristika a vývoj bankovním systémů v ČR, historie bankovnictví Vznik centrální banky a úloha centrálních bank v současnosti Postavení komerčních bank v bankovním systému a podmínky udělení bankovní licence Vývoj bankovních produktů, cena bankovních produktů a hlavní rysy bankovních produktů Podstata pasivních bankovních produktů, druhy, stanovení úrokových sazeb Rozdělení aktivních bankovních produktů, charakteristika hlavních druhů úvěrů Zajišťovací instrumenty Bilančně neutrální obchody Podstata fungování platebního systému v ČR a zemmích EU Základní charakteristiky nástrojů platebního styku Elektronické bankovnictví a jeho komunikační kanály, vývoj Vývoj a úloha spořitelních a úvěrních družstev

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku