154-0320/01 – Pojišťovnictví II. (POJ II.)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou řízení komerčních pojišťoven. Studenti budou, po jeho absolvování, schopni aplikovat principy řízení rizik a pojištění, orientovat se v oblasti řízení a ekonomiky pojišťoven a rozlišit jednotlivé formy transferu rizik v pojišťovnictví. Na základě absolvovaných cvičení budou schopni zpracovat analýzu pojistných produktů či určit optimální produkt pojištění dle stanovených kritérií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou řízení komerčních pojišťoven. Hlavní bloky přednášek jsou zaměřeny na: řízení rizik a pojištění, ekonomiku a řízení pojišťoven, transfer rizik v pojišťovnictví. Cvičení slouží zejména k zpracování praktických analýz pojistných produktů.

Povinná literatura:

CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 515 s. ISBN 978-80-87865-24-8. OLIVIERI, Annamaria a Ermanno PITACCO. Introduction to insurance mathematics: technical and financial features of risk transfers. Berlin: Springer, c2011. 463 s. ISBN 978-3-642-16028-8. ZMEŠKAL, Z., D. DLUHOŠOVÁ a T. TICHÝ. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Ekopress, 2013. 267 s. ISBN 978-80-86929-91-0. DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 978-80-7431-015-7.

Doporučená literatura:

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 305 s. ISBN 978-80-87865-25-5. SANDSTRÖM, Arne. Handbook of solvency for actuaries and risk managers: theory and practice. Boca Raton: CRC Press, c2011. 1055 s. ISBN 978-1-4398-2130-5. ZMEŠKAL, Z., M. ČULÍK a T. TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika: sbírka řešených příkladů. 4. uprav. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 182 s. ISBN 978-80-248-3249-4. CIPRA, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 80-86119-54-8. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. Praha: Grada, 2002. 119 s. ISBN 80-247-0137-5. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. CRUZ, M. The Solvency II Handbook. Riskbook, 2009. HULL, J. C. Risk Management and Financial Institutions. Willey, 2012. SANDSTROM, A. Solvency: Models, Assessment and Regulation. CRC – Chapman, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Pojem riziko v pojišťovnictví, risk management 3. Pojistné plnění a pojistné 4. Pojišťovna, princip jejího hospodaření 5. Regulace pojišťovny. Základní aspekty vzniku, fungování a zániku pojišťovny 6. Finanční výkazy, sloventnost, specifické fiannční ukazatele pojišťovny 7. Pojistné rezervy 8. Investiční řízení v pojišťovně, legislativa pojišťovny 9. Vnitřní organizace a procesy pojištovny v tuzemské pojišťovně, její marketing 10. Zajištění pojišťovny a soupojištění 11. Finitní a finanční zajištění 12. Alternativní přenos rizik ART, vývojové trendy v pojišťovnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 75  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku