154-0323/01 – Finanční rozhodování za rizika (FRR )

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu jsou zpracovávána základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnosti). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy pomocí aplikace fundamentálních rozhodovacích přístupů moderních financí za rizika. V důsledku toho by studenti měli být schopni účinně analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou zpracovávána základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnosti). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy pomocí aplikace fundamentálních rozhodovacích přístupů moderních financí za rizika. V důsledku toho by studenti měli být schopni účinně analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Povinná literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS a F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. 10th ed. McGraw-Hill, 2010, 875 s. ISBN 978-00-774-0489-5. HULL, J. C. Option, Futures and other Derivatives. 9th ed. New York: Prentice Hall, 2014, 896 s. ISBN 978-01-334-5631-8. ZMEŠKAL, Z., M. ČULÍK a T. TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika. Sbírka řešených příkladů. 4. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 182 s. ISBN 978-80-248-3249-4.

Doporučená literatura:

BERK, J. and P. DEMARZO. Corporate Finance. 2nd ed. Prentice Hall, 2010, 1080 p. ISBN 978-01-321-3879-6. COPELAND, T. E., J. W. WESTON and K. SHASTRI. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Pearson, 2004, 1024 p. ISBN 978-03-211-2721-1. LEVY, W., SARNAT, T. M. Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall, 1995, 800 p. ISBN 978-01-311-5882-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy 2. Kritéria finančního rozhodování za rizika - axiomy kritéria střední hodnoty funkce užitku, - kritéria safety first (value at risk, minimalizace střední hodnoty ztráty) - stochastická dominance 3. Makrowitzův model - předpoklady a formulace - přípustná množina, efektivní množina, optimální řešení - typy užitkových funkcí, indiferenční křivky 4. Modely CAPM, APT - předpoklady a formulace - model CML - model SML - separační teorém - vztah CML a SML 5. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů - forward, FRA - futures - swapy 6. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging - základní parametry (vnitřní hodnota, realizační cena, podkladové aktivy, opční prémie, zisk) - put opce, call opce, americká opce, evropská opce 7. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy 8. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika - předpoklady modelu dle Miller - Modigliani - předpoklady empirického modelu 9. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika - metoda jistotních ekvivalentů - metoda upraveného nákladu kapitálu 10. Dividendové teorie a politiky - předpoklady teorií - systémy zdanění dividend 11. Metody oceňování podniku za rizika - komparativní metody - metody diskontovaných peněžních toků - majetkové metody - aplikace opční metodologie při oceňování 12. Akviziční postupy - členění odvětvové a právní - nepřátelské taktiky převzetí 13. Cash management nadnárodní firmy (teorie odhadů kurzů) - partita úrokových sazeb - teorie očekávání - parita kupní síly - Fisherovy efekty - strategie netting - strategie matching - strategie pooling - strategie pricing

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok