154-0323/02 – Finanční rozhodování za rizika (FRR )

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu jsou zpracovávána základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnosti). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy pomocí aplikace fundamentálních rozhodovacích přístupů moderních financí za rizika. V důsledku toho by studenti měli být schopni účinně analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou zpracovávána základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnosti). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy pomocí aplikace fundamentálních rozhodovacích přístupů moderních financí za rizika. V důsledku toho by studenti měli být schopni účinně analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Povinná literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS a F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. 10th ed. McGraw-Hill, 2010, 875 s. ISBN 978-00-774-0489-5. HULL, J. C. Option, Futures and other Derivatives. 9th ed. New York: Prentice Hall, 2014, 896 s. ISBN 978-01-334-5631-8. ZMEŠKAL, Z., M. ČULÍK a T. TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika. Sbírka řešených příkladů. 4. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 182 s. ISBN 978-80-248-3249-4.

Doporučená literatura:

BERK, J. and P. DEMARZO. Corporate Finance. 2nd ed. Prentice Hall, 2010, 1080 p. ISBN 978-01-321-3879-6. COPELAND, T. E., J. W. WESTON and K. SHASTRI. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Pearson, 2004, 1024 p. ISBN 978-03-211-2721-1. LEVY, W., SARNAT, T. M. Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall, 1995, 800 p. ISBN 978-01-311-5882-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet písemný Zkouška kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy. 2. Finančního rozhodování za rizika – principy, axiomy, kritéria. 3. Funkce užitku a její využití při finančním rozhodování za rizika.. 4. Mean–Variance modely, Markowitzův model 5. Modely CAPM a APT. 6. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika. 7. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika. 8. Dividendové teorie a politiky. 9. Metody oceňování podniku za rizika. 10. Akviziční postupy. 11. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů. 12. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging. 13. Hedging, základní metody a využití při řízení firmy. 14. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy. 13. Cash management nadnárodní firmy a teorie odhadů kurzů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemka Písemka 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  23
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku