154-0331/01 – Finanční trhy II. ()

Garantující katedraKatedra financíKredity8
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Kurz je dvousemestrální, přičemž prvá část je zakončena zápočtem a je věnována zejména kapitálovému trhu zatím co ve druhé části je zařazena problematika bankovnictví se zaměřením na centrální bankovnictví, bankovní regulaci a některé speciální postupy používané v komerčních bankách. V prvé části je pozornost věnována nejenom jednotlivým dokumentům a jejich používání, ale také analýzám umožňujícím optimální volbu finanční investice. Využívána je celá škála analýz, jejichž praktické využití je obsahem cvičení.Součástí rozhodovacích procesů jsou rovněž metody používané pro sestavu optimálních portfolií a hedgingové operace.Výklad je zaměřen obdobně jako v prvé části na získání základních znalostí o fungování KT, ale také o jeho možnostech v oblasti zajišťování finančních zdrojů a také jejich možném finančním investování( včetně kolektivního). Kurz obsahuje rovněž aktuální postupy z oblasti obchodování s cennými papíry. Součástí této prvé části je rovněž způsob realizace primárních emisí včetně sestavy prospektu ve cvičeních a také konkrétní příklady využití zbožových cenných papírů. Ve druhé části je přednášena problematika centrálního bankovnictví a bankovní regulace. Z oblasti komerčního bankovnictví je pozornost zaměřena zejména na vytipování a řízení rizik při úvěrování. Jsou zde přednášeny rovněž zajišťovací postupy používané v bankovní praxi.

Povinná literatura:

1. Boroson,W.: Jak investovat ve společných investičních fondech, Victoria Publishing, ISBN 80-85605-58-9 2.Brealey R.A.,Myers S.C.:Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, Praha 1992, ISBN 80-85605-24-4 3. Cottle, S.- Murray,R.F.- Block, F.E.: Analýza cenných papírů, Victoria publishing, Praha 1994, ISBN 80-85605-74-0 4.Dvořák, P.-Radová, J.: Finanční matematika pro každého, Grada, Praha 1993, ISBN 80-85623-77-7 5. Jílek, J.: Finanční trhy, Grada, Praha 1999 6.Jílek, J.: Termínové a opční obchody, Grada, Praha 1995, ISBN 80-7169-183-6 7.Kopáč, L.: Směnky a směnečné právo,Prospektrum, Praha 2000, ISBN 80-85431- 43-1 8.Kudzbel, M.:Cenné papiere a finančný trh, Marada, Bratislava 2000,ISBN 80- 967-295-7-8 9.Kudzbel, M.: Finančné deriváty, Marada, Bratislava 2000, ISBN 80-968373-4-6 10.Leščišin, J.: Burzovníctvo,Ferrost, Košice,ISBN 80-7165-200-8 11.Musílek,P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999, ISBN 80-86006-78-6 12.Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002, ISBN 80-86119-55-6 13.Polách, J.: Kapitálové trhy, VŠB, Ostrava 2002, ISBN 80-278-0134-5 14.Polách, J a kol..: Kapitálové trhy-sbírka řešených příkladů, VŠB, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0135-3 15.Polách, J.: Využití kapitálových trhů k financování společností, VŠB, Ostrava 2000, ISBN 80-7078-757-0 16.Revenda,Z.-Mandel,M.-Musílek,P.-Dvořák,P.-Brada,J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha 1996, ISBN 80-85943-06-9 17.Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-58605-52-X 18.Rejnuš, O.: Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, Computer Press, Praha 2001, ISBN 80-7226-571-7 19.Ross, S.A.-Westerfield, R.W.-Jaffe, J.: Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies,USA 1996, ISBN 0-256-20690-2 20.Sharpe,W.F.-Alexander,G.J.: Investice, Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-85605-47-3 21.Smolík,D.-Polách,J.-Vejr,L.: Využití dluhopisů k financování ekologických projektů, VŠB-ČS a.s.,Ostrava 1995 22.Šoltés,V.: Finančné deriváty,EF TU Košice, Košice 2002, ISBN 80-7099-770-2 23.Tepper,T.-Kápl,M.: Peníze a vy, Prospektrum,Praha 1994, ISBN 80-85431-9-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

První část(zimní semestr) 1. Finanční trhy a jejich struktura( charakteristiky, trendy, modely alokace) 2. Zásady pro rozhodování při finančním investování,(daňové zatížení jednotlivých instrumentů, přehled metod, indikátory KT) 3. Fundamentální analýza I (globální, odvětvová) 4. Fundamentální analýza II ( analýzy jednotlivých společností, metody stanovení VH akcie 5. Technická analýza I ( Dow Theory, grafické metody) 6. Technická analýza II ( technické indikátory) 7. Psychologická analýza( Keynesova a Kostolanyho teorie, spekulativní bubliny) 8. Teorie efektivních trhů 9. Přístupy emitentů( volba produktů pro primární emise, dividendová politika) 10.Instrumenty kolektivního investování (sestavení a správa portfolia c.p., jištění) 11.Obchodování s cennými papíry I( metody, instituce) 12.Obchodování s využitím finančních derivátů Druhá část( letní semestr) 1. Charakteristika a fungování peněžního trhu, charakteristika bankovní soustavy 2. Postavení centrální banky a její úkoly ve vztahu k bankám obchodním. 3. Bankovní rizika a bankovní dohled 4. Projektové financování 5. Investiční bankovnictví 6. Zdroje bank( bankovní kapitál, operace na peněžním trhu, depozita, refinancování) 7. Správa aktiv, banka jako depositor 8. Emisní obchody bank( pro klienty, pro banky samotné) 9. Bankopojištění 10. Úloha bank při akvizicích a fůzích 11. Finanční deriváty v bankovní praxi( bankovní dealing) 12. Řízení likvidity banky, předcházení úpadku permanentním interním auditem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36 (36) 0
                Projekt Projekt 12  0
                Písemka Písemka 18  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 24  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku