154-0332/03 – Finanční trhy I. A (FTIA)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Novotný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je popsat fungování bankovního systému v ČR a ve světě se zaměřením na obchodní banky a jejich postavením v dané ekonomice. Studenti by absolvováním předmětu měli umět vysvětlit podstatu jednotlivých bankovních operací a porovnat mezi sebou jednotlivé bankovní produkty z hlediska výnosů a likvidity a analyzovat a porovnat na základě zvolených parametrů bankovní produkty, které jsou určeny k profinancování projektů .

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován zejména peněžnímu trhu se zaměřením převážně na bankovní sektor. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s bankovním systémem a podstatou fungování bank, představit tuzemský i mezinárodní platební styk, poskytnout přehled o depozitních a úvěrových produktech poskytovaných jak retailovým, tak korporátním klientům.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, 2007. ISBN 80-7201-515-X. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9.

Doporučená literatura:

MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. 11th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09418-2. RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3. SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-238-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Charakteristika bankovního systému • Postavení centrální banky v ekonomice a její hlavní funkce. • Charakteristika banky. • Systemizace bankovních produktů, cena bankovních produktů. • Pasivní bankovní obchody • Aktivní obchody • Podstata a význam zajišťovacích instrumentů • Platební styk – podstata fungování tuzemského a zahraničního platebního styku, jeho rozdělení a význam. • Nástroje bezhotovostního platebního styku využívané v tuzemském a zahraničním platebním styku. • Bilančně neutrální obchody - jejich význam. • Spořitelní a úvěrní družstevnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                zápočet Semestrální projekt 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                zkouška Ústní zkouška 45  22
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku