154-0332/03 – Finanční trhy I. A (FTIA)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Novotný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je popsat fungování bankovního systému v ČR a ve světě se zaměřením na obchodní banky a jejich postavením v dané ekonomice. Studenti by absolvováním předmětu měli umět vysvětlit podstatu jednotlivých bankovních operací a porovnat mezi sebou jednotlivé bankovní produkty z hlediska výnosů a likvidity a analyzovat a porovnat na základě zvolených parametrů bankovní produkty, které jsou určeny k profinancování projektů .

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kurz je věnován zejména peněžnímu trhu se zaměřením převážně na bankovní sektor. Je zde uvedena historie vývoje bankovního sektoru a následné odlišení centrálního bankovnictví od bankovnictví komerčního. Další látka je zaměřena zejména na obchodní banky a jejich postavení ve finančním systému, včetně popisu vybraných operací se kterými se může potenciální bakalář setkat. Předmět charakterizuje jednotlivé bankovní produkty.

Povinná literatura:

Brealey, R. A., Myers, S. C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishnig, Praha 1992. Ross, Westernfield, Jaffe: Corporate Finance, Fourth Edition, IRWIN 1996, ISBN 0-256-20690-2 Dvořák, P.: Komerční bankovnictví a klienty. Praha: Linde,2007 Kala,J.,Přádka, M.: Elektronické bankovnictví. Praha: Computer Press,2000. Kovařík,Z.:Směnka a šek v České republice. Praha: Beck,1994 Marvanová, M.,Houda,M. a kol.:Platební styk. Praha: Econ,2000 Pavelka, F.,Bardová,D.,Opltová,R.: Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut,2001 Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů, Ekopress Praha 1999 Polouček, S.: Bankovnictví. Praha: Beck,2006 Revenda, Z., Mandel,M.,Kodera,J.,MUsílek,P.,Dvořák,P.:Peněžní ekonomia a bankovnictví. Praha: Management Press,2005 Sekerka,B.: Banky a bankovní produkty. Praha: Profess Consulting,1998 Schlossberger, O.: Platební styk. Praha: Bankovní institut, 2005 Zákon č. 21/1992 Sb. O bankách ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb. O ČNB, ve znění pozděšjších předpisů, Zákon č. 284/2009 Sb. O platebním styku Zákon č. 87/1995 Sb. O spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 191/1950 Sb. o šecích a směnkách Zákon č. 145/2010 Sb. O spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trenstné činnosti a financování terorismu Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a ve znění pozdějších úprav

Doporučená literatura:

Dvořák, P.: Bankovnictví, VŠE Praha 1997 Mishkin,F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Praha: Economia,1991 Polouček, S.: Bankovnictví. Karviná: Slezská univerzita,2005

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Charakteristika bankovního systému • Postavení centrální banky v ekonomice a její hlavní funkce. • Charakteristika banky. • Systemizace bankovních produktů, cena bankovních produktů. • Pasivní bankovní obchody • Aktivní obchody • Podstata a význam zajišťovacích instrumentů • Platební styk – podstata fungování tuzemského a zahraničního platebního styku, jeho rozdělení a význam. • Nástroje bezhotovostního platebního styku využívané v tuzemském a zahraničním platebním styku. • Bilančně neutrální obchody - jejich význam. • Spořitelní a úvěrní družstevnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                zápočet Semestrální projekt 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                zkouška Ústní zkouška 45  22
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku