154-0332/04 – Finanční trhy I. A (FTIA)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je popsat fungování bankovního systému v ČR a ve světě se zaměřením na obchodní banky a jejich postavením v dané ekonomice. Studenti by absolvováním předmětu měli umět vysvětlit podstatu jednotlivých bankovních operací a porovnat mezi sebou jednotlivé bankovní produkty z hlediska výnosů a likvidity a analyzovat a porovnat na základě zvolených parametrů bankovní produkty, které jsou určeny k profinancování projektů .

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován zejména peněžnímu trhu se zaměřením převážně na bankovní sektor. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s bankovním systémem a podstatou fungování bank, představit tuzemský i mezinárodní platební styk, poskytnout přehled o depozitních a úvěrových produktech poskytovaných jak retailovým, tak korporátním klientům.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, 2007. ISBN 80-7201-515-X. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9.

Doporučená literatura:

MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. 11th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09418-2. RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3. SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-238-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt, zkouška - písemná a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika bankovního systému. 2. Postavení centrální banky v ekonomice a její hlavní funkce. 3. Charakteristika banky. 4. Systemizace bankovních produktů, cena bankovních produktů. 5. Bonita klienta, úvěrový proces a formy zajištění úvěru. 6. Pasivní bankovní obchody. 7. Aktivní bankovní obchody. 8. Aktivní bankovní obchody – retailové bankovnictví. 9. Bilančně neutrální obchody. 10. Platební styk – podstata fungování tuzemského a zahraničního platebního styku, jeho rozdělení a význam. 11. Nástroje bezhotovostního platebního styku využívané v tuzemském a zahraničním platebním styku. 12. Nástroje bezhotovostního platebního styku – šeky, směnky, dokumentární platby. 13. Spořitelní a úvěrní družstevnictví. 14. Nové trendy v bankovnictví (Fintech, Cashless society).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Projekt Semestrální projekt 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 20  11
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 45  22
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050005) Finance FIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance FIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku