154-0333/02 – Finanční trhy I. B (FTIB)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje úvod do problematiky finančních trhů, jeho cílem je naučit studenty základním principům fungování finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -pochopit finanční systém a jeho základní funkce, -porovnat jednotlivé finanční zprostředkovatele, -seznámit se základními principy regulace na finančních trzích, -pochopit roli etiky na finančních trzích, -charakterizovat peněžní a kapitálové trhy, -rozumět vybraným druhům cenných papírů a umět provádět základní výpočty s těmito cennými papíry, -naučit se základům investování včetně kolektivního investování, -rozlišit jednotlivé druhy fondů, -porozumět investování do fondů, -charakterizovat obchodování na Burze cenných papírů Praha a RM-Systému, -hodnotit primární a sekundární trh s cennými papíry v České republice, -formulovat nové trendy na světových finančních trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje úvod do problematiky finančních trhů, jeho cílem je naučit studenty základním principům fungování finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní pochopit finanční systém a jeho základní funkce, charakterizovat peněžní a kapitálové trhy, seznámit se se základními principy regulace na finančních trzích a-pochopit roli etiky na finančních trzích, rozumět vybraným druhům cenných papírů a umět provádět základní výpočty s těmito cennými papíry, naučit se základům investování včetně kolektivního investování, charakterizovat obchodování na Burze cenných papírů Praha a RM-Systému.

Povinná literatura:

JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 792 s. ISBN 978-80-7357-647-9.

Doporučená literatura:

CECCHETTI, Stephen G. a Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, Banking and Financial Markets. 3rd ed. New York. MacGraw-Hill, 2011. 673 p. ISBN 978-0-07-122068-2. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. 304 p. ISBN 978-0-470-43453-6. REJNUŠ, O. Finanční trhy. 4. aktualiz. a rozšíř. vyd Praha: Grada, 2014. 768 s. ISBN 978-80-247-3671-6. FABOZZI, Frank J. and Franco MODIGLIANI. Capital Markets. Institutions and Instruments. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2009. p. 680. ISBN 0-13-715499-2. MISHKIN, Frederic S. and Stanley G. EAKINS. Financial Markets and Institutions. 6th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2009. p. 675. ISBN 978-0-321-37421. FABOZZI, Frank J. Fixed income mathematics. Analytical and statistical techniques. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0-07-146073-X. JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Finanční systém, finanční trhy Finanční zprostředkovatelé Cenné papíry a jejich charakteristika Kapitálový trh Dokumenty kapitálového trhu Akcie Dluhopisy Peněžní trh Dokumenty peněžního trhu Finanční investování Subjekty kapitálového trhu, jejich role a odpovědnost Burzovnictví BCPP, RM-Systém, Centrální depozitář Primární emise, informační povinnost subjektů na finančních trzích Kolektivní investování Druhy fondů - základní (akciové, dluhopisové, peněžního trhu), zvláštní (garantované, indexové, hedgeové) Investování do fondů Legislativní základna českého finančního trhu Dozor a regulace na finančních trzích Základní etické principy na finančních trzích Současná situace na finančních trzích, poučení z krize

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  (35)
                Zápočet Projekt 35  18
        Zkouška Zkouška  (65)
                Zkouška Ústní zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku