154-0335/01 – Finanční řízení firmy A (FŘFA)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti finančního řízení a rozhodování s využitím znalosti metod, analýz a postupů získaných absolvováním předmětu. Absolvování předmětu studentům umožní: - provádět hlubší analýzy finanční situace firmy, - hodnotit projekty při různých podmínkách financování, - hodnotit ekonomickou výkonnost firmy, - posuzovat výhodnost zdrojů financování, - sestavovat a navrhovat finanční plán firmy. - určit hodnotu firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti finančního řízení podniku, především na problematiku dlouhodobého financování firmy z teoretického i praktického pohledu, na problematiku investičního rozhodování, analýzu zdrojů financování a tvorbu finančního plánu.

Povinná literatura:

BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing, 2000. 971 s. ISBN 80-85605-24-4. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-44-6. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing, 2000. FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:

CLAYMAN, M. R., FRIDSON, M. S. a G. H. TROUGHTON. Corporate finance a practical approach. WILEY. 2008. 451 p. ISBN 978-0-470-19768-4. RICHTAROVÁ, Dagmar a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku, SOT, vol. 12 Ostrava: VSB-TU Ostrava. 208 s. ISBN 978-80-248-3169-5. 3. 5. 2018 12:00 verze 3 39 VALACH, Josef a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2. MAREK, P. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha: Ekopress, 2000. FOTR, J.; SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada, 2011. FOTR, J.; HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada, 2009. VALACH, J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné jiné požadavky na studenty.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0300 FIN Finance Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do finančního řízení firmy – cíle a principy finančního řízení,matice finančního managementu, vztah mezi rentabilitou a likviditou. 2. Podstata časové hodnoty peněz ve finančním řízení a rozhodování. 3. Úloha rizika ve finančním řízení a rozhodování podniku. 4. Kapitálové rozpočetnictví – pojetí investic ve finančním řízení firmy, investiční strategie, kategorizace investičních projektů, fáze investičního procesu. 5. Parametry hodnocení investičních projektů. 6. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů – dle faktoru času (statická a dynamická. 7. Hodnocení zadlužené a nezadlužené investice – stanovení NPV zadlužené investice. 8. Kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů – dle pojetí efektu z investice (nákladová, zisková finanční). 9. Dlouhodobé financování podnikových potřeb. Charakteristika interních zdrojů financování. Podstata samofinancování. 10. Externí zdroje financování – akcie, dluhopisy, bankovní úvěry. Výhody a nevýhody jednotlivých forem financování. Daňový štít. 11. Leasingové financování – právní a daňové aspekty leasingu, typy finančního leasingu, hodnocení efektivnosti leasingového financování. 12. Alternativní formy financování - forfaiting, projektové financování, rizikový kapitál. 13.-14. Finanční plánování – postup tvorby finančního plánu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku