154-0336/03 – Finanční řízení firmy B (FŘFB)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti finančního řízení a rozhodování s využitím znalosti metod, analýz a postupů získaných absolvováním předmětu. Absolvování předmětu studentům umožní: - provádět hlubší analýzy finanční situace firmy, - hodnotit projekty při různých podmínkách financování, - hodnotit ekonomickou výkonnost firmy, - posuzovat výhodnost zdrojů financování, - sestavovat a navrhovat finanční plán firmy. - určit hodnotu firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti finančního řízení podniku, především na oblast hodnocení finanční výkonnosti podniku, dlouhodobého financování firmy, kapitálového rozpočetnictví a oceňování. Detailněji je rozebrána problematika optimalizace kapitálové struktury včetně nákladů kapitálu, strategie růstu firmy, kapitálového rozpočetnictví a investičního rozhodování, dividendové teorie a politiky firmy, přístupy k oceňování a metodologie oceňování podniku.

Povinná literatura:

BREALEY, Richard a Steward MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Albatros Media, 2013. 1072 s. ISBN 80-7187-150-8. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2012. 226 s. ISBN 978-80-86929-68-2. FOTR, Jiří a Jiří HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha: Grada, 2014. 304 s. ISBN 978-80-247-5104-7. KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2005. KOVANIC, P. a KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. Praha: Polygon, 2001.

Doporučená literatura:

DAMODARAN, Answath. Applied Corporate Finance: A User´s Manual. New York: Wiley. 2005. 752 p. ISBN 978-0470384640. BRIGHAM, Eugene. Financial Management: Theory & Practice. New York: South-Western College Pub, 2016. 1180 p. ISBN 130563229X. HIGGINS, Robert. Analysis for Financial Management. New York: McGraw-Hill Education, 2015. 464 p. ISBN 978-0077861780. MAREK, P. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha: Ekopress, 2000. FOTR, J.; SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada, 2011. FOTR, J.; HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada, 2009. RICHTAROVÁ, D. a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku, SOT, vol. 12 Ostrava: VSB-TU Ostrava. VALACH, J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočet, Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0335 FŘFA Finanční řízení firmy A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a metodologie hodnocení finanční výkonnosti, soustavy ukazatelů, DuPontův systém analýzy. Analýza odchylek. 2. Hodnocení finančního rizika, finanční a operační páka. Základní pravidla financování. 3. Predikční modely hodnocení finančního zdraví podniku, bonitní a bankrotní modely. 4. Tradiční ukazatele finanční výkonnosti podniku. 5. Hodnotové ukazatele finanční výkonnosti podniku (EVA, MVA, CFROI aj.). 6. Náklady kapitálu, optimalizace kapitálové struktury. Miller- Modiglianiho model. 7. Kritéria hodnocení investičních projektů za určitosti. 8. Dividendová politika firmy, druhy dividend, faktory ovlivňující dividendovou politiku. 9. Systémy zdaňování dividend. 10. Fúze a akvizice podniku. 11. Přístupy k oceňování podniku, důvody ocenění. 12. Metody oceňování za určitosti. Majetkové, výnosové, kombinované metody ocenění a jejich význam.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Zápočtová písemka Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti: Písemný zápočet, zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance FIP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku