154-0337/02 – Finanční trhy II. A (FTIIA)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -porozumět akciovým analýzám a porovnat je, -naučit se prakticky vypracovat fundamentální analýzu, -pochopit problematiku odvozených cenných papírů – derivátů, -porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, -pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, -definovat regulaci finančních trhů, -hodnotit situaci na světových finančních trzích a na českém finančním trhu včetně možností investování na těchto trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní porozumět akciovým analýzám a prakticky vypracovat fundamentální analýzu, pochopit problematiku finančních derivátů, porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, definovat regulaci finančních trhů, hodnotit situaci na světových finančních trzích a na českém finančním trhu včetně možností investování na těchto trzích. Cvičení jsou zaměřena na prohloubení znalostí z přednášek pomocí názorných příkladů a aplikace získaných znalostí, zejména v oblasti fundamentální analýzy a opčních strategií.

Povinná literatura:

BODIE, Z., A. KANE a A. J. MARCUS. Investments. 10th ed. Boston: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0077861674. MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-70-5. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9. JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. CFA Institute. Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods. 1. vyd. Wiley, 2013. 792 s. ISBN 978-1937537609.

Doporučená literatura:

MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial Markets and Institutions. 8th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2014. ISBN 978-0133423624. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. ISBN 978-0-470-43453-6. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3671-6. CECCHETTI Stephen G. and Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, Banking and Financial Markets. 3rd ed. New York. MacGraw-Hill, 2011. 673 p. ISBN 978-0-07-122068-2. FABOZZI, Frank J. and Franco MODIGLIANI. Capital Markets. Institutions and Instruments. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2009.680 p. ISBN 0-13-715499-2. PINTO, Jerald, E., PIRIE, Wendy, L. Investments. Principles of Portfolio and Equity Analysis. 1st ed. Wiley, 2011. 656 p. ISBN-13: 978-0470915806. HITCHNER, James R. Financial Valuation. 3 ed. Wiley, 2011. 1320 p. ISBN-13: 978-0470506875. JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4. KOLLER, Tim. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 5th ed. Wiley, 2010. 840 p. ISBN-13: 978-0470424650. SHARPE, F. William a J. Alexander GORDON. Investice. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Akciové analýzy Vývoj investiční teorie - růstová a hodnotová teorie investování Teorie efektivního trhu - historie, formy efektivnosti, tržní anomálie Fundamentální analýza - globální, odvětvová, jednotlivého podniku, finanční analýza, výpočet vnitřní hodnoty, SWOT analýza Technická analýza - hlavní principy, historie, grafy a indikátory, významné indikátory finančních trhů Psychologická analýza - teorie psychologické analýzy, behaviorální finance Asset management, hlavní principy asset managementu, role portfoliomanažera Global Investment Performance Standards 2.Derivátové trhy Trhy finančních derivátů - dělení, využití derivátů, derivátové trhy Futures, forwardy, swapy, opce Obchodování s futures - mechanismus obchodování, clearingový dům, likvidace futures pozicí Opční strategie, syntetické opce - druhy a využití opčních strategií Strukturované nástroje, sekuritizace 3. Etika a finanční trhy, Code of Ethics and Standards of Professional Conduct(CFA) Etika na finančních trzích Profesionální chování - znalost zákonů, objektivita, příklady neetického chování Zásady etického chování na finančních trzích - problematika neveřejných informací a tržní manipulace Povinnosti ve vztahu ke klientům a zaměstnavatelům - loajalita, obezřetná péče, férové jednání, odpovědnost, důvěryhodnost Etika a výkaznictví, rizikový profil klienta, poskytování informací klientovi o investičním procesu Analýza investic, investiční doporučení - poskytování patřičné péče, komunikace s klientem, správa klientských údajů Příklady střetu zájmů - priorita transakcí, problematika poplatků 4. Finanční trhy Světové finanční trhy - využití světových finančních trhů, hlavní centra, USA, Evropa, Asie Investování na světových finančních trzích - burzy versus OTC trh, výhody a nevýhody mezinárodního investování Private equity, venture kapitál - druhy rizikového kapitálu, cíle rizikového kapitálu Emerging markets, riziko na emerging markets Český finanční trh - historie, vývoj, subjekty, současná situace Regulace českého finančního trhu, právní základna českého finančního trhu Dozor a regulace na světových finančních trzích - nutnost regulace, hlavní principy regulace Současná situace na finančních trzích, poučení z finančních krizí, nové trendy na finančních trzích

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku