154-0338/02 – Finanční trhy II. B (FTIIB)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti finančních trhů se zaměřením na bankovnictví. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: - porozumět finančním výkazům bank, - pochopit roli centrálních bank v bankovnictví, - pochopit principy regulace bankovního odvětví, - porozumět řízení bankovních rizik, - pochopit úvěrový proces, - hodnotit situaci na tuzemském, tak zahraničních bankovních trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je charakteristika makroekonomických a mikroekonomických funkcí centrální banky s vysvětlením jejich dopadů na ekonomiku a bankovní sektor. Studenti se seznámí s řízením obchodních bank, jejich finančními ukazateli a pravidly obezřetného podnikání bank a měli by umět obhajit analýzu finanční situace komerční banky a zhodnotit její postavení na bankovním trhu.

Povinná literatura:

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-381-7. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. ROSE, Peter S. a Sylvia Conway HUDGINS. Bank management & financial services. 9th ed., McGraw-Hill international ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0-07-132642-1.

Doporučená literatura:

HULL, John. Risk management and financial institutions. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2023. ISBN 978-1-118-95594-9. MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4. MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. 11th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09418-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Význam bankovnictví ve finančním průmyslu, rozvoj bankovního sektoru 2.Postavení centrální banky v ekonomice a bilance centrální banky 3.Emisní a devizová funkce centrálních bank 4.Funkce banky banka a banky státu 5.Bankovní regulace a dohled a komparace systému, bankovní regulace a dohled v zahraničí, důvody regulace, 6.Principy fungování bankovního managementu 7.Řízení bankovních rizik jako důsledek bankovní regulace 8.Kapitálová přiměřenost - BASEL II a BASEL III. 9.Modely řízení bankovních rizik 10.Řřízení úvěrového a operačníhho rizika 11.Bankovní strategie a controlling 12.Bankovní marketing, 13.Negativní aktivity v bankovnictví 14.Finanční krize

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13 2
                Písemka Písemka 25  13 2
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní