154-0338/03 – Finanční trhy II. B (FTIIB)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakteristika makroekonomických a mikroekonomických funkcí centrální banky s vysvětlením jejich dopadů na ekonomiku a bankovní sektor. Studenti se seznámí s řízením obchodních bank, jejich finančními ukazateli a pravidly obezřetného podnikání bank a měli by umět obhajit analýzu finanční situace komerční banky a zhodnotit její postavení na bankovním trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti finančních trhů se zaměřením na bankovnictví. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: - porozumět finančním výkazům bank, - pochopit roli centrálních bank v bankovnictví, - pochopit principy regulace bankovního odvětví, - porozumět řízení bankovních rizik, - pochopit úvěrový proces, - hodnotit situaci na tuzemském, tak zahraničních bankovních trzích.

Povinná literatura:

KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-381-7. REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. ROSE, Peter S. a Sylvia Conway HUDGINS. Bank management & financial services. 9th ed., McGraw-Hill international ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0-07-132642-1.

Doporučená literatura:

HULL, John. Risk management and financial institutions. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 978-1-118-95594-9. MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Základní principy bankovnictví. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4. MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. 11th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09418-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočet a kombinovaná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace finančních institucí. 2. Charakteristika bank. 3. Finanční výkazy bank. 4. Hodnocení bank a jeho specifika. 5. Finanční hodnocení bank. 6. Současná situace na domácím a světovém bankovním trhu. 7. Postavení centrální banky a jejich funkce. 8. Bankovní regulace a dohled. 9. Bankovní regulace – Basel. 10. Vymezení a klasifikace úvěrového rizika. 11. Řízení úvěrového rizika. 12. Vymezení a klasifikace tržního rizika. 13. Řízení tržního rizika. 14. Operační riziko a jeho řízení. 15. Riziko likvidity a jeho řízení. 16. Úvěrový proces. 17. Finanční krize a jejích příčiny. 18. Fúze a akvizice v bankovnictví. 19. Nelegální obchody v bankovnictví. 20. Bankovní marketing. 21. Nové trendy v bankovnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Písemný zápočet Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 20  11
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 55  27
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku