154-0340/02 – Oceňování a hedging finančních derivátů (Hedging)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetně ocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucí finančních tak nefinančních. Studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací problém a následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetně ocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucí finančních tak nefinančních. Studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací problém a následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.

Povinná literatura:

HULL, J. C. Option, Futures and other Derivatives. 9th ed. New York: Prentice Hall, 2014, 896 p. ISBN 978-01-334-5631-8. TICHÝ, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010, 210 s. ISBN 978-80-248-2352-2. TICHÝ, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1180-4. 1. Hull, J. C. Options, Futures and other Derivatives. 8th edition. Prentice Hall, 2011. 2. Hull, J. C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 3. Tichý, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 4. Tichý, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006.

Doporučená literatura:

NEFTCI, S. Principles of Financial Engineering. 2nd ed. Academic Press, 2008, 695 p. ISBN 978-01-237-3574-4. SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley, 2003, 200 p. ISBN 978-04-708-5156-2. SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004, 187 p. ISBN 978-03-872-4968-1. SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004, 550 p. ISBN 978-14-419-2311-0. 1. Neftci, S. Principles of Financial Engineering. Academic Press, 2004. 2. Schoutens, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley. 2003. 3. Shreve, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004. 4. Shreve, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky (finanční trhy, finanční deriváty, přístupy k ocenění) Lineární finanční deriváty (forwardy, futures, swapy) Nelineární finanční deriváty (jednoduché opce, exotické opce) Stochastické procesy Blackův a Scholesův model Rozšířené modely Diskrétní oceňovací modely Simulace Monte Carlo Úrokové deriváty Exotické deriváty (na počasí, energetické, kreditní) Nefinanční instituce: možnosti využití finančních derivátů při hedgingu Finanční instituce: hedging a replikace finančních derivátů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku