154-0340/03 – Oceňování a hedging finančních derivátů (Hedging)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetně ocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucí finančních tak nefinančních. Studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací problém a následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci předmětu je zpracovávána problematika jednotlivých finančních derivátů a jejich podkladových aktiv, včetně ocenění, hedgingu a modelování samostatně i v portfoliích. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni aplikovat získané poznatky při využívání derivátů i řízení jejich rizika jak z pohledu institucí finančních tak nefinančních. Studenti by měli být schopni formulovat oceňovací, respektive zajišťovací problém a následně navrhnout efektivní způsob jeho řešení.

Povinná literatura:

HULL, J. C. Option, Futures and other Derivatives. 9th ed. New York: Prentice Hall, 2014, 896 p. ISBN 978-01-334-5631-8. TICHÝ, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010, 210 s. ISBN 978-80-248-2352-2. TICHÝ, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1180-4. 1. Hull, J. C. Options, Futures and other Derivatives. 8th edition. Prentice Hall, 2011. 2. Hull, J. C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 3. Tichý, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 4. Tichý, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006.

Doporučená literatura:

NEFTCI, S. Principles of Financial Engineering. 2nd ed. Academic Press, 2008, 695 p. ISBN 978-01-237-3574-4. SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley, 2003, 200 p. ISBN 978-04-708-5156-2. SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004, 187 p. ISBN 978-03-872-4968-1. SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004, 550 p. ISBN 978-14-419-2311-0. 1. Neftci, S. Principles of Financial Engineering. Academic Press, 2004. 2. Schoutens, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley. 2003. 3. Shreve, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004. 4. Shreve, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky (finanční trhy, finanční deriváty, přístupy k ocenění). 2. Úvod do problematiky (přehled modelů a softwarových produktů). 3. Lineární finanční deriváty (forwardy, futures, swapy). 4. Nelineární finanční deriváty (jednoduché opce, exotické opce). 5. Stochastické procesy. 6. Pokročilé stochastické procesy. 7. Blackův a Scholesův model. 8. Rozšířené modely. 9. Diskrétní oceňovací modely. 10. Simulace Monte Carlo. 11. Úrokové sazby a úrokové deriváty. 12. Exotické deriváty (na počasí, energetické, kreditní). 13. Nefinanční instituce: možnosti využití finančních derivátů při hedgingu. 14. Finanční instituce: hedging a replikace finančních derivátů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku