154-0343/01 – Bankovnictví A (BA )

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je koncipován jako dvousemestrální kurz (Bankovnictví A a Bankovnictví B). Cílem předmětu Bankovnictví A je podrobně seznámit studenty s vybranou problematikou z oblasti centrálního bankovnictví obchodního bankovnictví a to nejen v ČR, ale i v komparaci se zahraničím. Předmět se podrobně zabývá postavením, funkcemi a cíli centrální banky, komparacemi systémů bankovní regulace a bankovního dohledu,základními regulačními povinnostmi bank, bankovní strategií a plánováním, bankovním marketingem a analýzou trendů současného vývoje světových bankovních trhů.

Povinná literatura:

Basel Comitttee on Banking Supervisio Central banking in transition economies. Torun Business Scholl, Toruń 1999 Hall, M.J.:Handbook of Banking Regulation and Supervision. Cambridge, Woodhead - Faulkner Limited 1988 Madura, J.: Financial Markets and Institutions, By West Publishong Company, USA, 1992 Polouček, S.: Bankovnictví. Slezská univerzita v Opave, Karviná 2005 Revenda, Z.,Dvořák, P.:Analýza systému regulace a dohledu bank v České republice. Studie,2/1997, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Revenda, Z.: Centrální bankovnictví.2.vydání,Praha, Management Press, 2001 Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Praha, VŠE 1995 Sůvová, H., Pavelka,F, Nálevková,L: Specializované bnakovnictví. Bankovní institut, Praha 1997 Vyhlášky a opatření ČNB

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní charakteristika bankovního systému, typy bank • Postavení centrální banky v ekonomice a důvody vzniku, její hlavní funkce • Způsoby zakládání centrálních bank • Emisní funkce centrální banky a devizová funkce • Funkce banky bank a banky státu . Bankovní regulace a dohled a komparace systému bankovní regulace a dohledu v zahraničí, důvodz regulace . Základní regulační povinnosti bank . Zákonná úprava komerčních bank, podmínky vzniku a jejich postavení v ekonomice . Bankovní management a funkce obchodních bank . Bankovní contrlling a bankovní strategie, . Bankovní plánování a marketing . Bankovní etiketa a bankovní kodex • Měnová politika • Devizová činnost centrální banky . Komparace systémů centrálního bankovnictví . Bankovní regilace a dohled . Základní regulační povinnost bank . Regulace a dohled bankovních holdingových společností . Komparace systémů bankovních regulace a dohledu v zahrnaičí . Budoucnost centrálních bank

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku