154-0344/01 – Bankovnictví B (BB)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na kurz Bankovnictví A. Cílem kurzu Bankovnictví je seznámit se s fungováním placení v ekonomice a základními principy činnosti bank a to nejenom centrální banky, ale i komerčních bank a jejich jednotlivými produkty. Je předpokladem pro všechny budoucí pracovníky banky a ostatních finančních institucí a rovněž pro potencionální klienty, kteří budou s ní v budoucnu přicházet do styku.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, P.: Bankovnictví. Skriptum VŠE Praha 1997 . DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. LINDE 2001. JÍLEK,J.: Finanční trhy.Grada Publishing. Praha 1997. JÍLEK, J.:Finanční rizika. Praha: Grada Publishing, 2000. JÍLEK,J.: Peníze a měnová politika. Praha. Grada Publishing, 2004. JUŘÍK, P.: Svět platebních karet. Praha KALA,J. a PŘADKA,M.: Elektronické bankovnictví. Praha:Computer Press,2000 KAŠPAROVSKÁ,V.a kol.:Řízení obchodních bank. Praha, Beck, 2006 LÉR,L.: Regulace činnosti bank. Bankovní institut, Praha 1997 MARVANOVÁ,M.-HOUDA,M.: Platební styk. Praha, ECON, 2000. MISHKIN,F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Praha,Economia,Praha 1991 POLOUČEK,S.: České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava:Ethics,1999 POLOUČEK,S.a kol.: Bankovnictví. Praha: Beck, 2006 POLIDAR,V.: Management úvěrových obchodů bank. 2. vydání. Praha. Ekopress, 1999 POLIDAR,V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha. Ekopress, 1999 REVENDA,Z.: -Mandel,M.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press, 2005. REVENDA,Z.: Bankovní regulace a dohled. Skriptum VŠE Praha 1995 REVENDA,Z.: Centrální bankovnictví. Management Press Praha 2001 SEKERKA,B.: Banky a bankovní produkty. Praha: Profess Consulting,1998 SCHLOSSBERGER,O.: Platební styk. 3. vydání, Praha, Bankovní institut 2000 SUVOVÁ, H.: Specializované bankovnictví.Praha SINKEY, J.F.: Commercial Bank Financial Management, Zákon č.21/1992 Sb.,o bankách ve znění pozdějších předpisů Zákon č.6/1993Sb. o centrální bance Zákonč. 124/2002 Sb.o platebním styku ve znění pozdějších novel Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších Novel Zákon č. 191/1950 Sb. o šecích a směnkách ZIEGLERK. a ŽALMAN,L.: Finanční řízení bank. Praha,Bankovní institut,1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Zákonná úprava obchodních bank, podmínky vzniku komerční banky, bilance obchodní banky, princip jednotné bankovní licence Bankovní management a základní bankovní cíle • Řízení bankovních rizik a dopad na ukazatel kapitálové přiměřenosti • Charakteristika a systematizace bankovních produktů • Depozitní bankovní produkty- využití, význam BÚ jako předpoklad dalších bankovních operací, úročení depozit • Bankovní úvěrové produkty, náležitosti úvěrové smlouvy, typy úrokových sazeb, členění úvěrů • Zajištění úvěrů a dopad na úvěrové pohledávky • Bilančně neutrální bankovní obchody • Organizace platebního systému v ČR a zemích EU, přenos zpráv • Nástroje bezhotovostního platebního styku • Elektronické bankovnictví • Spořitelní a úvěrní družstevnictví, právní předpoklady,podmínky vzniku, hlavní rozdíly oproti komerčním bankám • Trendy v bankovnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku