154-0349/02 – Základy kapitálových trhů (ZKT)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout základní znalosti studentů o roli a důležitosti kapitálových trhů při alokování peněz od investorů směrem k soukromé sféře i státnímu sektoru. Na konci semestru budou mít studenti informace o: 1. roli peněžního trhu, trhu dluhopisů a akcií, devizových trhů, trhu státních a podnikových dluhopisů 2. automatizovaných systémech obchodování a zúčtování na akciových trzích 3. podílových fondech a dalších profesionálních investorech, domácích i zahraničních 4. jak vypočítat současnou hodnotu jednoduchých dluhových i majetkových cenných papírů 5. roli finančních zprostředkovatelů

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti kapitálových trhů, pozornost je věnována zejména finančnímu systému jako celku, jednotlivým druhům cenných papírů a jejich analýzám,burzovnictví a problematice kolektivního investování.

Povinná literatura:

Musílek, Petr: Trhy cenných papírů. Ekopress, Praha 2002. ISBN 80-86119-55-6. Jílek, Josef : Finanční trhy a investování.1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1653-4. Veselá, Jitka: Investování na kapitálových trzích. 1.vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 80-7357-297-4. Jílek, Josef: Akciové trhy a investování. 1 vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-2963-3. ÚZ Cenné papíry - aktuální vydání

Doporučená literatura:

Musílek, Petr: Finanční trhy a investiční bankovnictví. ETC Publishing Praha, Praha 1999. ISBN 80-86006-78-6. Kohout, Pavel: Investiční strategie pro třetí tisíciletí. GRADA Publishing, Praha 2001. ISBN 80-247-0074-3 + další vydání. Pavlát, V. Burzy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2003. 125 s. ISBN 80-2390-230-X. CECCHETTI Stephen G. and Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, Banking and Financial Markets. 3rd ed. New York. MacGraw-Hill, 2011. p. 673. ISBN 978-0-07-122068-2.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Finanční systém, finanční trhy Dokumenty kapitálového trhu Dokumenty peněžního trhu Finanční investování Subjekty kapitálového trhu, burzovnictví, BCPP, RM-S, SCP Kolektivní investování Deriváty Teorie portfolia Akciové analýzy Český kapitálový trh, právní základna českého kapitálového trhu Světové finanční trhy Současná situace na finančních trzích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6234) Kvantitativní metody a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku