154-0351/02 – Oceňování sportovních institucí a majetku (OSIM)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Garant verze předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je analyzovat teoretické základy oceňování hodnoty sportovních institucí a oceňování majetku podniků. Studenti by měli umět aplikovat jednotlivé metody oceňování, tj. majetkové metody, výnosové metody, metody založení na analýzách zisku. Při slučování institucí znát oceňování synergií.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

COPELAND, T., KOLLER, T., MURIN, J. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1995. DAMODARAN, A. Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance. USA: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 417 s. ISBN 0-471-01450-8. DLUHOŠOVÁ, D. Přístupy k analýze finanční výkonnosti firem a odvětví na bázi metody EVA – Economic Value Added, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 11-12 2004, roč. 54, ISSN 0015-1920. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-44-6. KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-227-6. KRABEC, T. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada Publishing, 2009. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-32-3. MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-61-0. MLČOCH, J. Oceňování podniku. Praha: Linde Praha, 1998. ISBN 80-7201-145-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku