154-0352/02 – Finanční poradenství (PF)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače principům finanční gramotnosti, tj. naučit je, jak vést své osobní a rodinné finance. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: - rozumět základním druhům cenných papírů, - srovnávat a rozlišovat jednotlivé finanční produkty, - naučit se základům investování včetně kolektivního investování, - definovat práci finančního poradce, - naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku osobních a rodinných financí a finanční gramotnost jako celek. Součástí výkladu je seznámení se zásadami správného používání finančních produktů a objasnění práce finančního poradce. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní srovnávat jednotlivé finanční produkty, definovat práci finančního poradce a seznámit se se základními etickými principy jeho práce, naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Povinná literatura:

SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance. 4. vyd. Praha: Grada, 2021. 248 s. ISBN 978-80-271-3123-5. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 952 s. ISBN 978-80-7598-212-4. KAPOOR, J. R., L. R. DLABAY and R. J. HUGHES. Personal Finance. 14th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2023. 880 p. ISBN 978-1-259-09490-3.

Doporučená literatura:

CHAMBERS, Donald R., Mark Jonathan Paul ANSON, Keith H. BLACK and Hossein KAZEMI. Alternative Investments: CAIA level I. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2015. 935 p. ISBN 978-1-119-00336-6. GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2. vyd. Praha: Grada, 2022. 156 s. ISBN 978-80-247-1205-5. KALÁTOVÁ, Veronika. Finanční zralost. Praha: Plot, 2021. 256 s. ISBN 978-80-7428-370-3. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. 304 p. ISBN 978-0-470-43453-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Finanční investování, investiční proces. Finanční plánování, typické cíle finančního plánování domácností. Rodinné účetnictví, rozvaha a cash-flow domácnosti, úspory domácnosti. Systém životních rezerv, význam likvidní rezervy a pojištění. Finanční matematika, časová hodnota peněz, aplikace na základní reálné životní situace domácností. Pojistné produkty, životní a neživotní pojištění, nejčastější chyby při pojišťování. Penzijní připojištění. Reforma důchodového systému, parametry penzijního připojištění v ČR. Investování do penzijních fondů. Cenné papíry - dluhopisy, akcie, podílové listy. Cenné papíry v portfoliu finančních produktů domácností. Kolektivní investování, investování do podílových fondů jako součást portfolia domácností. Otevřené a uzavřené podílové fondy. Druhy fondů, hedgeové fondy. Aktivní a pasivní investiční strategie. Bankovní produkty, vkladové a úvěrové produkty, hypotéční a spotřebitelský úvěr, kreditní karty, stavební spoření. Struktura úspor českých domácností, preference využívaných způsobů ukládání volných finančních prostředků, zadluženost českých domácností. Srovnání se zahraničím. Zásady tvorby portfolia finančních investic, dobrý a špatný dluh, diverzifikace, pravidelné investování. Finanční nezávislost, finanční svoboda, jejich význam pro finanční plánování domácností, cash-flow kvadrant. Alternativní způsoby investování - výnos, riziko, likvidita. Investice do reálných aktiv (nemovitosti, komodity, sbírky). Inflace, úrokové sazby, měnové kurzy a jejich vliv na finanční plánování domácností. Psychologie investování, hodnota peněz, vztah k vlastnímu majetku, psychologická analýza na finančních trzích. Finanční instituce v ČR, historie a vývoj finančních institucí z pohledu osobních financí. Současná situace na českém finančním trhu a na světových finančních trzích. Postavení finančního poradce, práce s klientem, pravdivé poskytování informací, etika na finančních trzích. Konkrétní příklady neetického poradenství a investování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní