154-0353/02 – Finanční ekonometrie (FE)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Valecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty obecnými znalostmi pro tvorbu modelů aplikovatelných na skutečných datech a zvýšit tak kvalitu řešení závěrečných prací. Předmět je pro své obecné zaměření vhodný rovněž i pro studenty jiných oborů. Je také vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel. Absolvování předmětu studentům umožní: - správně a vhodně aplikovat metody odhadu, - sestavovat empirické modely nejen finančních veličin, - vytvářet predikce budoucího vývoje, - pracovat s vybraným matematickým softwarem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci ekonometrických metod ve financích se záměrem naučit studenty vytvářet empirické modely využitelné jak v podnikových financích, tak ve finančním modelování. Na cvičení jsou řešeny vybrané problémy tvorby empirických modelů a důraz je kladen na jejich praktickou aplikaci. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel. Předmět je vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie.

Povinná literatura:

ALEXANDER, Carol. Market risk analysis. Volume II, Practical financial econometrics. Chichester: Wiley, 2008. 396 p. ISBN 978-0-470-99801-4. BRANDIMARTE, Paolo. Numerical methods in finance and economics: a MATLAB-based introduction. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. 696 p. ISBN 0-471-74503-0. GREENE, William H. Econometric Analysis. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008. 1178 p. ISBN 978-0-13-513245-6. LEWIS, Nigel Da Costa. Market Risk Modeling. London: Risk Books, 2003. 238 p. ISBN 1-904339-07-7. ZMEŠKAL, Z., D. DLUHOŠOVÁ a T. TICHÝ. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Ekopress, 2013. 267 s. ISBN 978-80-86929-91-0.

Doporučená literatura:

COLES, Stuart. An introduction to statistical modeling of extreme values. London: Springer, c2001, xiv, 208 p. ISBN 1-85233-459-2. COOPER, W. W., L. M. SEIFORD a K. TONE. Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. 2nd ed. New York: Springer, c2007, xxxviii, 489 p. ISBN 978-0-387-45281-4. HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1. KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. Malden: Blackwell, 2008. 600 p. ISBN 978-1-4051-8258-4. KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4. LEFEBVRE, Mario. Applied stochastic processes. New York: Springer, c2007, x, 382 p. ISBN 978-0-387-34171-2. RACHEV, Svetlozar T. a kol. Financial econometrics: from basics to advanced modeling techniques. Hoboken: Wiley, 2007. 553 p. ISBN 978-0-471-78450-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do finanční ekonometrie Základní problémy a typy úloh ve finanční ekonometrii Aplikace finanční ekonometrie v praktických financích 2) Úvod do konstrukce statistických testů Testy exogenity, testy jednotkových kořenů, testy pravděpodobnostního rozdělení Konstrukce F-testu a t-testu. 3) Empirický model oceňování kapitálových aktiv - CAPM I Aplikace metody nejmenších čtverců - OLS Odhad empirického modelu CAPM pro modelování a predikci Omezení metody OLS 4) Empirický model oceňování kapitálových aktiv - CAPM II Odhad empirického modelu CAPM při omezení metody OLS Aplikace obecné metody nejmenších čtverců - GLS 5) Empirický arbitrážní model – APM Komplexní příklad na odhad empirického kauzálního modelu Vstupní testy a diagnostická kontrola modelu 6) Úvod do softwarové podpory 7) Analýza časových řad - modelování výnosu finančních aktiv Identifikace a odhad modelů typu ARIMA Více-režimové modely Použití modelů pro predikci 8) Analýza časových řad - modelování volatility finančních aktiv Aplikace modelů typu GARCH Odhad modelu pomocí metody maximální věrohodnosti (ML) Více-režimové modely Použití modelů pro predikci 9) Modelování finančních veličin pomocí stochastických procesů Odhad geometrického Brownova pohybu a mean-reversion procesů metodou ML Nelineární mean-reversion procesy Stochastické modely volatility 10) Řízení velkých ztrát (EVT) a aplikace Value at Risk Odhad a modelování vstupních parametrů metodologie VaR Odhad parametrů pravděpodobnostního rozdělení metodou ML Odhad a modelování vstupních parametrů metodologie EVT 11) Další aplikace finanční ekonometrie ve finančním rozhodování Odhady a modelování kovariančních matic aj. 12) Zadání projektu 13) Řešení projektu 14) Obhajoba projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní