154-0354/02 – Základy finančního poradenství (PPF)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače principům finanční gramotnosti, tj. naučit je, jak vést své osobní a rodinné finance. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: - rozumět základním druhům cenných papírů, - srovnávat a rozlišovat jednotlivé finanční produkty, - naučit se základům investování včetně kolektivního investování, - definovat práci finančního poradce, - naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku osobních a rodinných financí a finanční gramotnost jako celek. Součástí výkladu je seznámení se zásadami správného používání finančních produktů a objasnění práce finančního poradce. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní srovnávat jednotlivé finanční produkty, definovat práci finančního poradce a seznámit se se základními etickými principy jeho práce, naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Povinná literatura:

SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4832-0. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 952 s. ISBN: 999-00-018-4966-5.

Doporučená literatura:

KAPOOR, J. R., L. R. DLABAY and R. J. HUGHES. Personal Finance. 11th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2014. 880 p. ISBN 978-0077861643. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. 304 p. ISBN 978-0-470-43453-6. SMRČKA, Luboš. Rodinné finance. Praha: C. H. Beck, 2010. 538 s. ISBN 978-80-7400-199-4. FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství. Kam s penězi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 474 s. ISBN 80-7179-416-3. FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství. Jak chytře investovat. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 381 s. ISBN 80-7179-466-X. FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství. Jak se dobře zajistit. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 273 s. ISBN 80-7179-416-3. STOWERS, James.E. Jak dosáhnout finanční nezávislosti. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 312 s. ISBN 80-7169-337-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška - písemná a ústní část

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční investování, investiční proces. Finanční plánování, typické cíle finančního plánování domácností. 2. Rodinné účetnictví, rozvaha a cash-flow domácnosti, úspory domácnosti. Systém životních rezerv, význam likvidní rezervy a pojištění. 3. Finanční matematika, časová hodnota peněz, aplikace na základní reálné životní situace domácností. 4. Pojistné produkty, životní a neživotní pojištění, nejčastější chyby při pojišťování. 5. Reforma důchodového systému. Doplňkové penzijní spoření, investování do penzijních fondů. 6. Cenné papíry - dluhopisy, akcie, podílové listy. 7. Cenné papíry v portfoliu finančních produktů domácností. 8. Kolektivní investování, investování do podílových fondů jako součást portfolia domácností. Druhy fondů, aktivní a pasivní investiční strategie. 9. Bankovní produkty, vkladové a úvěrové produkty, hypotéční a spotřebitelský úvěr, kreditní karty, stavební spoření. 10. Zásady tvorby portfolia finančních investic, dobrý a špatný dluh, diverzifikace, pravidelné investování. 11. Alternativní způsoby investování - výnos, riziko, likvidita. Investice do reálných aktiv (nemovitosti, komodity, sbírky). 12. Psychologie investování, hodnota peněz, vztah k vlastnímu majetku, psychologická analýza na finančních trzích. 13. Postavení finančního poradce, práce s klientem, pravdivé poskytování informací, etika na finančních trzích. 14. Konkrétní příklady neetického poradenství a investování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku