154-0360/01 – Základy finančních trhů (ZFT)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti finančních trhů, tj. , bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví, absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -definovat základní funkce finančních trhů, -porozumět fungování bankovního systému, -rozlišit jednotlivé bankovní produkty, -pochopit problematiku cenných papírů a investování, -porozumět základům pojišťovnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti finančních trhů, tj. bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní definovat základní funkce finančních trhů, porozumět fungování bankovního systému, rozlišit jednotlivé bankovní produkty, pochopit problematiku cenných papírů a investování, porozumět základům pojišťovnictví.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac.vyd. Praha: Linde, 2005. 581 s. ISBN 80-7201-515-X. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 3. aktualiz. vyd.Praha: Ekopress, 2015. 306 s. ISBN 978-80-87865-25-5. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 792 s. ISBN 978-80-7357-647-9.

Doporučená literatura:

CECCHETTI Stephen G. a Kermit L. SCHOENHOLTZ. 3rd ed. Money, Banking, and Financial Markets. New York. MacGraw-Hill, 2011.673 p. ISBN 978-0-07-122068-2. CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 3.vyd. Praha: Ekopress. 308 s. 2015. ISBN 978-80-87865-18-7. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4. aktualiz. a rozšíř. vyd Praha: Grada, 2014. 768 s. ISBN: 978-80-247-3671-6. DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1.vyd. Praha:Professional Publishing, 2010. 223 s. 978-80-7431-015-7. FABOZZI, Frank J. and Franco MODIGLIANI. Capital Markets. Institutions and Instruments. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2009. p. 680. ISBN 0-13-715499-2. JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1 vyd. Praha: Grada, 2009. 650 s. ISBN 978-80-247-2963-3. MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5. POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 716.s. ISBN 80-7179-462-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstata a fungování finančních trhů, rozdělení trhů, typy zprostředkovatelů Charakteristika bankovního systému Postavení obchodních bank v bankovním systému a jejich úloha v ekonomice Postavení a funkce centrální banky Pasivní bankovní obchody Aktivní bankovní obchody Bilančně neutrální obchody Platební styk, jeho fungování a rozdělení Nástroje bezhotovostního platebního styku Druhy cenných papírů - akcie, dluhopisy, ostatní druhy cenných papírů Finanční investování Kolektivní investování Subjekty kapitálového trhu, burzovnictví, BCPP, RM-S Český kapitálový trh Pojišťovnictví a pojištění Životní pojištění Neživotní pojištění Penzijní připojištění

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Základy finančních trhů Ústní zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku