154-0363/01 – Practice (OPn)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits2
Subject guarantorIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V rámci předmětu budou: rozvíjeny měkkých dovednosti studentů, zvyšovány odborné kompetence studentů, získávány praktické zkušenosti v rámci studovaného oboru, získávány zkušenosti s týmovou prací.

Teaching methods

Other activities

Summary

Compulsory literature:

Literaturu doporučí garant předmětu dle konkrétního zaměření odborné praxe.

Recommended literature:

Literaturu doporučí garant předmětu dle konkrétního zaměření odborné praxe.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Odborná praxe bude probíhat pouze v období hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu v minimálním rozsahu 14 dnů. Výběr místa absolvování odborné praxe musí být konzultován s garantem předmětu před zahájením praxe. Student následně vypracuje závěrečnou zprávu o absolvování odborné praxe, a to v rozsahu a struktuře předepsané garantem předmětu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85 (85) 85
        Jiný typ úlohy Other task type 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner