154-0363/01 – Practice (OPn)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits2
Subject guarantorIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V rámci předmětu budou: rozvíjeny měkkých dovednosti studentů, zvyšovány odborné kompetence studentů, získávány praktické zkušenosti v rámci studovaného oboru, získávány zkušenosti s týmovou prací.

Teaching methods

Other activities

Summary

Compulsory literature:

Literaturu doporučí garant předmětu dle konkrétního zaměření odborné praxe.

Recommended literature:

Literaturu doporučí garant předmětu dle konkrétního zaměření odborné praxe.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Odborná praxe bude probíhat pouze v období hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu v minimálním rozsahu 14 dnů. Výběr místa absolvování odborné praxe musí být konzultován s garantem předmětu před zahájením praxe. Student následně vypracuje závěrečnou zprávu o absolvování odborné praxe, a to v rozsahu a struktuře předepsané garantem předmětu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 85 (85) 85 2
        Jiný typ úlohy Other task type 85  85 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Winter