154-0368/01 – Finanční řízení a rozhodování (FŘaRn)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
PTA086 Ing. Barbora Ptáčková, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finančího řízení a rozhodování. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni: - objasnit význam faktoru času a rizika při finančním řízení a rozhodování, - aplikovat kritéria hodnocení investičních projektů, - popsat výhody a nevýhody dlouhodobých zdrojů financování, - provést analýzu zdrojů financování, - uplatnit získané poznatky při tvorbě finančního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět „Finanční řízení a rozhodování“ seznamuje posluchače se základními principy finančního řízení a rozhodování podniku, tj.především s významem účetních výkazů pro finanční řízení,zohledněním faktoru času a rizika spojených s volbou kritérií hodnocení investičních projektů, získáváním různých forem kapitálu a jeho alokaci pro zabezpečení potřeb podniku za účelem zvyšování jeho tržní hodnoty.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 4. vyd. Jesenice: Ekopress, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Praha: Ekopress, 2013. 320 pp. ISBN 978-80-7400-052-2. LASHER, W.R. Financial Management.A Practical Approach. New York: South-Western College Pub, 2018. 837 p. ISBN 978-0-538-74358-7.

Doporučená literatura:

BENNINGA, S. Principles of Finance with Excel. London: Oxford University Press, 2017. 801 p. ISBN 978-0-19-975547-9. BACON, Franc, et al. Corporate Financial Management. 4th Ed. Livonia: XanEdu Publishing Inc., 2020. ISBN: 978-1975076825. ROBINSON, T.R., et al. International Financial Statement Analysis. New York: Wiley, 2018. 828 p. ISBN 978-0-470-28766-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – písemný test Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a principy finančního řízení a rozhodování. 2. Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti firmy. 2. Finanční analýza firmy. 3. Pyramidové rozklady, analýza odchylek, predikční modely. 4. Kapitálová struktura firmy, náklady kapitálu, modely pro odhad nákladu kapitálu. 6. Optimalizace kapitálové struktury. 7. Kapitálové rozpočetnictví – cíl, základní principy, fáze, klasifikace investic. Predikce peněžních toků. 8. Kritéria hodnocení investičních projektů. 9. Analýza rizikových faktorů investic. Hodnocení a výběr vzájemně vylučitelných investic. 10. Zdroje financování firmy, základní pravidla financování, klasifikace. Porovnání vybraných zdrojů financování firmy. 11. Dividendy, dividendová politika firmy. 12. Finanční plánování - základní principy, tvorba krátko a dlouhodobého finančního plánu firmy. 13. Oceňování firem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Zápočtová písemka Písemka 25  13 2
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách a cvičeních - nepovinná podmínky absolvování - zápočtová písemka, zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na přednáškách a cvičeních - nepovinná podmínky absolvování - zápočtová písemka, zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní