154-0401/07 – Finanční řízení a rozhodování (FŘRK)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
RIH40 Ing. Dagmar Richtarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finančího řízení a rozhodování. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni: - objasnit význam faktoru času a rizika při finančním řízení a rozhodování, - aplikovat kritéria hodnocení investičních projektů, - popsat výhody a nevýhody dlouhodobých zdrojů financování, - provést analýzu zdrojů financování, - uplatnit získané poznatky při tvorbě finančního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět jednak rozvíjí a prohlubuje vybranou problematiku vyučovanou v předmětu Finance a rovněž zahrnuje nové oblasti nezbytné pro finanční řízení a rozhodování podniku. Pozornost je věnována zejména prohloubení znalostí v oblasti finančních analýz, finančního plánování a oceňování.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 4. vyd. Jesenice: Ekopress, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Praha: Ekopress, 2013. 320 pp. ISBN 978-80-7400-052-2. VERNIMMEN, Pierre et al. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: Wiley, 2015. 1056 p. ISBN 0470092254.

Doporučená literatura:

BACON, Franc, et al. Corporate Financial Management. 4th Ed. Livonia: XanEdu Publishing Inc., 2020. ISBN: 978-1975076825. HIGGINS, Robert. Analysis for Financial Management. New York: McGraw-Hill, 2019. 464 s. ISBN 0077861787. KINICKI, Angelo et al. Management: A Practical Introduction. McGraw-Hill Education; 6th edition, 2022. 672 pp. ISBN 978-0078029547.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtová písemka

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0400 FIN Finance Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a principy finančního řízení a rozhodování. 2. Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti firmy. 3. Finanční analýza firmy. 4. Pyramidové rozklady, analýza odchylek, predikční modely. 5. Kapitálová struktura firmy, náklady kapitálu, modely pro odhad nákladu kapitálu. 6. Optimalizace kapitálové struktury. 7. Kapitálové rozpočetnictví – cíl, základní principy, fáze, klasifikace investic. Predikce peněžních toků. 8. Kritéria hodnocení investičních projektů. 9. Analýza rizikových faktorů investic. Hodnocení a výběr vzájemně vylučitelných investic. 10. Zdroje financování firmy, základní pravidla financování, klasifikace. Porovnání vybraných zdrojů financování firmy. 11. Dividendy, dividendová politika firmy. 12. Finanční plánování - základní principy, tvorba krátko a dlouhodobého finančního plánu firmy. 13. Oceňování firem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemka Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních - nepovinná podmínky absolvování - zápočtová písemka

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na cvičeních - nepovinná podmínky absolvování - zápočtová písemka

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní