154-0460/01 – Základy finančních trhů (ZFT)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NED0043 Ing. David Neděla, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti finančních trhů, tj. , bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví, absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -definovat základní funkce finančních trhů, -porozumět fungování bankovního systému, -rozlišit jednotlivé bankovní produkty, -pochopit problematiku cenných papírů a investování, -porozumět základům pojišťovnictví.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti finančních trhů, tj. bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní definovat základní funkce finančních trhů, porozumět fungování bankovního systému, rozlišit jednotlivé bankovní produkty, pochopit problematiku cenných papírů a investování, porozumět základům pojišťovnictví.

Povinná literatura:

CECCHETTI Stephen G. a Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, Banking, and Financial Markets. 6th ed. New York. MacGraw-Hill, 2020. 736 p. ISBN 978-1260226782. KANTNEROVÁ, Liběna. Základy bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2016. 232 s. ISBN 978-80-7400-595-4. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 952 s. ISBN: 999-00-018-4966-5.

Doporučená literatura:

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 3.vyd. Praha: Ekopress. 2015. 308 s. ISBN 978-80-87865-18-7. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 306 s. ISBN 978-80-87865-25-5. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4. aktualiz. a rozšíř. vyd Praha: Grada, 2014. 768 s. ISBN: 978-80-247-3671-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - písemný test, platí i pro ISP.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a fungování finančních trhů, rozdělení trhů, typy zprostředkovatelů. 2. Peněžní a kapitálové trhy, primární trhy, sekundární trhy – charakteristika, jejich vzájemný vztah. 3. Druhy cenných papírů – akcie, základní druhy akcií a práva akcionáře. Rozdíly mezi akciemi a dluhopisy. 4. Druhy cenných papírů – dluhopisy, podstata dluhopisů, kritéria jejich členění a jednotlivé druhy dluhopisů. Význam ratingu. 5. Finanční investování - podstata a fáze investičního procesu, základní cíle investování. Diverzifikace portfolia. 6. Kolektivní investování. Základní subjekty kolektivního investování. Jednotlivé druhy fondů dle vybraných kritérií. Výhody a nevýhody kolektivního investování. 7. Subjekty kapitálového trhu. Burzovnictví - základní prvky burzovního systému. BCPP, RM-S, Centrální depozitář trhu cenných papírů. 8. Český kapitálový trh – aktuální situace na českém kapitálovém trhu. 9. Nové trendy na finančních trzích, současná situace na světových finančních trzích, poučení z krizí. 10. Charakteristika bankovního systému, postavení obchodních bank v bankovním systému a jejich úloha v ekonomice 11. Postavení a funkce centrální banky - dvoustupňový bankovní systém. Postavení, cíle a funkce centrální banky. Centrální banka a peněžní oběh. Nezávislost centrální banky. 12. Pasivní bankovní obchody - postavení bank při pasivních produktech. Struktura depozitních produktů. Druhy klientských bankovních účtů, jejich výhody a nevýhody. 13. Aktivní bankovní obchody - postavení bank při aktivních obchodech. Struktura úvěrových produktů. Zásady při poskytování úvěru. 14. Bilančně neutrální obchody - postavení bank při bilančně neutrálních obchodech. Charakteristika jednotlivých typů obchodů. Důvody zavedení. 15. Platební styk - podstata, organizace a rozdělení platebního styku. Platební služba a poskytovatelé platebních služeb. 16. Nástroje bezhotovostního platebního styku - přímé a elektronické bankovnictví. Podmínky a důvody vzniku elektronického bankovnictví. Druhy komunikačních kanálů. 17. Pojišťovnictví a pojištění - základní činnosti a instituce v pojišťovnictví. Regulace v pojišťovnictví, nástroje regulace. Právní rámec pojišťovnictví. 18. Životní pojištění - základní typy životních pojištění. Připojištění k životnímu pojištění. 19. Neživotní pojištění I. - základní typy neživotních pojištění. Neživotní pojištění osob, pojištění odpovědnosti. 20. Neživotní pojištění II. - neživotní pojištění majetku, pojištění majetku obyvatelstva, pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, pojištění zemědělských rizik. 21. Systémy penzijního pojištění na komerční bázi v ČR - doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemka Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti: zápočet, docházka není povinná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zápočet, docházka není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.