154-0502/03 – Pojišťovnictví I. (INS I.)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUO001 Ing. Haochen Guo, Ph.D.
PET308 Ing. Ingrid Petrová, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
VAL35 Ing. Jiří Valecký, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti fungování pojišťovnictví jako systému. Studenti budou, po jeho absolvování, znát základní pojmy a termíny z oblasti pojištění a pojišťovnictví, budou umět: • charakterizovat jednotlivé subjekty a základní principy pojištění, budou • rozlišovat mezi dostupnými produkty životního a neživotního pojištění a budou • vědět o specificích národního a evropského pojistného trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti fungování pojišťovnictví jako systému. Studenti budou po jeho absolvování znát základní pojmy a termíny z oblasti pojištění a pojišťovnictví, budou umět charakterizovat jednotlivé subjekty a základní principy pojištění, budou rozlišovat mezi dostupnými produkty životního a neživotního pojištění a budou vědět o specificích národního pojistného trhu.

Povinná literatura:

HARRINGTON, Scott and Gregory NIEHAUS. Risk Management and Insurance. 2nd ed. Mcgraw Hill, 2004. KWON, W. Jean and Harold D. SKIPPER. Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. Wiley-Blackwell, 2007. THOYTS, Rob. Insurance Theory and Practice. Routledge, 2010.

Doporučená literatura:

DORFMAN, Mark S. Introduction to Risk Management and Insurance. Prentice Hall, 2005. OLIVIERI, Annamaria and Ermanno PITACCO. Introduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers. Springer, 2011. WÜTHRICH, Mario V. and Michael MERZ. Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance. Springer, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška, zápočet - projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky pojišťovnictví a pojištění. 2. Pojišťovnictví a pojištění - základní pojmy, instituce a činnosti v oblasti pojišťovnictví. Systémy pojištění (komerční a sociální pojištění). 3. Historie a vývoj pojišťovnictví a pojištění - základní vývojové etapy pojištění, vývoj pojišťovnictví na území dnešní ČR. 4. Klasifikace pojištění - klasifikace pojištění dle základních hledisek (dle odvětví, dle územní platnosti, ale pojištěných rizik, dle způsobu určení pojistného plnění, apod.). 5. Pojistná smlouva - smluvní pojištění, náležitosti pojistné smlouvy, pojistné podmínky, vznik a zánik pojištění. 6. Životní pojištění - charakteristika, základní pojmy, úloha ŽP v ekonomice, pojistné, produkty ŽP. Rizikové ŽP. 7. Životní pojištění – rezervotvorné ŽP, modifikované podoby životního pojištění, smíšené ŽP. Kapitálové, investiční a univerzální ŽP. 8. Produkty III. pilíře důchodového systému - penzijní připojištění se státním příspěvkem (charakteristika, penzijní společnosti, transformované fondy, základní typy výplat, druhy penzí, aktuální situace na českém trhu). 9. Produkty III. pilíře důchodového systému - doplňkové penzijní spoření (charakteristika, penzijní společnosti, účastnické fondy, základní typy výplat, druhy penzí, aktuální situace na českém trhu). 10. Neživotní pojištění - charakteristika, druhy NP. Úloha NP v ekonomice. 11. Neživotní pojištění - pojištění majetku. Pojištění majetku obyvatelstva, pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, pojištění zemědělských rizik. 12. Neživotní pojištění - pojištění odpovědnosti. Zákonné pojištění odpovědnosti, povinné smluvní pojištění odpovědnosti, dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. 13. Neživotní pojištění - neživotní pojištění osob. Úrazové pojištění, soukromé zdravotní pojištění. 14. Hodnocení úrovně pojistného trhu - kvalitativní a kvantitativní ukazatele hodnocení úrovně pojistného trhu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Obhajoba projektu Projekt 25  13
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38
                Písemka Písemka 15  8
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance FIT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance FIT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku