154-0504/04 – Bankovnictví a kapitálové trhy (BCM)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou finančních trhů. Studenti se naučí porozumět základním principům fungování bankovního systému, peněžních a kapitálových trhů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou finančních trhů. Studenti se naučí porozumět základním principům fungování bankovního systému, peněžních a kapitálových trhů. Absolvování předmětu studentům umožní pochopit centrální a komerční bankovnictví, rozlišovat konkrétní bankovní produkty, porovnat jednotlivé finanční zprostředkovatele, rozumět základním druhům cenných papírů, naučit se základům investování včetně investování kolektivního, posoudit situaci na českém finančním trhu a světových finančních trzích.

Povinná literatura:

BODIE, Zvi, Alex KANE and Alan J. MARCUS. Investments. 12th ed. New York: McGraw Hill, 2021. ISBN 978-1-260-57115-8. CASU, Barbara, Claudia GIARDONE and Philip MOLYNEUX. Introduction to Banking. 3rd ed. Harlow: Pearson, 2022. ISBN 978-1-292-24033-6. MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 13th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2021. ISBN 978-0357130797.

Doporučená literatura:

CHOUDHRY, Moorad. The Principles of Banking. 2nd ed. Singapore: Wiley, 2023. ISBN 978-1119755647. LAOPODIS, Nikiforos. Understanding investments: theories and strategies. 2nd ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. ISBN 978-1000074741. REILLY, Frank K., Keith C. BROWN and Sanford. J. LEEDS. Investment analysis and portfolio management. 11th ed. Boston: Cengage, 2019. ISBN 978-1305262997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška - kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém – charakteristika finančního systému, úloha a rozdělení finančních trhů. 2. Bankovní systém a jeho struktura – vymezení a dělení bankovního systému, nové trendy a rizika v bankovnictví, aktuální situace na bankovním trhu v ČR a vybraných zemích. 3. Centrální bankovnictví – postavení centrálních bank v ekonomice, základní zásady činnosti centrálních bank a jejich funkce. 4. Charakteristika banky a její úloha – definice banky, její funkce, vymezení hlavních bankovních rizik, ukazatele hodnocení bank, jednotná bankovní licence. 5. Pasivní bankovní obchody – systematizace bankovních produktů, charakteristika a členění depozit, regulace a pojištění depozit. 6. Aktivní bankovní obchody – charakteristika aktivních obchodů, členění aktiv, bonita klienta a úvěrový proces, rozdělení úvěrů. 7. Bilančně neutrální obchody – charakteristika bilančně neutrálních obchodů, svěřenecké obchody. 8. Podstata platebního styku a platebních systémů – vymezení platebního styku, hotovostní platební styk. 9. Podstata a druhy finančních instrumentů na kapitálovém trhu – podstata, význam a druhy finančních instrumentů, druhy akcií, výnosnost a riziko akcií. 10. Dluhopisy – vymezení dluhopisů, výnosnost a riziko dluhopisů, podstata ratingového hodnocení. 11. Finanční deriváty a inovace – vymezení a členění finančních derivátů, forwardy, futures, swapy, opce, strukturované produkty, sekuritizace. 12. Fundamentální akciová analýza – globální a odvětvová analýza, analýza podniku, výpočet vnitřní hodnoty. 13. Technická a psychologická analýza – principy technické analýzy, grafické metody a indikátory, teorie psychologické analýzy, základy behaviorálních financí. 14. Asset management – profesionální správa portfolia, proces řízení portfolia, pasivní a aktivní strategie, výkonnost portfolia. 15. Subjekty kapitálového trhu, burzovnictví – hlavní subjekty kapitálového trhu, definice burzovnictví, druhy burzovních obchodů, prospekt cenného papíru. 16. Kolektivní investování – význam, kolektivního investování, druhy fondů, dlouhodobé investování, penzijní fondy, pravidelné investování. 17. Světové finanční trhy a současná situace – světová finanční centra, jejich charakteristika a význam, globalizace a současné trendy 18. Finanční regulace a dohled – důvody a cíle regulace a dohledu nad finančním trhem, institucionální uspořádání regulace a dohledu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast je nepovinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast je nepovinná. Student musí splnit standardní požadavky na absolvování předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.