154-0507/01 – Náklady, kalkulace a ceny (CCP )

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
LIS10 Ing. Karolina Lisztwanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení problematiky teorie nákladů a jejich řízení s ohledem na hospodárnost a efektivnost podnikatelských aktivit; získání schopnosti identifikace a kvantifikace fixních a variabilních nákladů pomocí metod modelování nákladových funkcí; získání dovednosti aplikace krátkodobých rozhodovacích technik v homogenních a heterogenních výrobách; získání schopnosti zpracování kalkulací nákladů s využitím vhodných kalkulačních technik a metod; získání znalosti o současné legislativní úpravě cenové problematiky a základních přístupech k tvorbě cen.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii nákladů a její aplikaci v ekonomickém řízení s důrazem na problematiku krátkodobých rozhodovacích technik, na problematiku alokace nákladů a kalkulace nákladů výkonů včetně rozpočtování nákladů a výnosů. Předmět je dále zaměřen na problematiku stanovení ceny a jednotlivých metod tvorby ceny při respektování platné legislativní úpravy cenové oblasti v České republice.

Povinná literatura:

HANSEN, D. R. and M. M. MOWEN. Cornerstones of cost accounting. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0-538-73678-7. KAPLAN, Robert S. a Steven R. ANDERSON. Time-Driven Activity-Based Costing: a simpler and more powerful path to higher profits. Boston: Harvard Business School Press, 2007. ISBN 978-1-4221-0171-1. KEAT, P. G., P. K. Y. YOUNG and S. E. ERFLE. Managerial economics: economic tools for today's decision makers. 7th ed., global ed. Boston: Pearson, 2014. ISBN 978-0-273-79193-5.

Doporučená literatura:

GARRISON, R. H., E. W. NOREEN and P. C. BREWER. Managerial accounting. 14th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. ISBN 978-0-07-811100-6. HORNGREN, C. T. Introduction to management accounting. 15th ed. Harlow: Pearson, 2011. ISBN 978-0-273-75583-8. BIERMAN, H. An introduction to accounting and managerial finance: a merger of equals. Singapore: World Scientific, 2010. ISBN 978-981-4273-82-4. DATAR, S. M. and M. V. RAJAN. Horngren’s cost accounting: a managerial emphasis. 16th edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-21154-1. HORNGREN, C. T., S. M. DATAR and M. V. RAJAN. Cost accounting: a managerial emphasis. 14th ed., global ed. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-75387-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou vyžadovány žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

This course is devoted to: orientation and understanding costs theory and their management with respect to economy and effectiveness of entrepreneurial activity, gain ability to identify and quantify variable and fixed costs with the assistance of costs modelling methodology, gain ability of short - term decision - making technique in homogenous and heterogeneous production, gain ability of costing with application appropriate calculation techniques and methodologies, gain knowledge about pricing low and basing approach of price - making.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Zápočet Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38
                Ústní zkouška Ústní zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku