154-0511/05 – Finanční trhy (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje úvod do problematiky finančních trhů, jeho cílem je naučit studenty základním principům fungování finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -pochopit finanční systém a jeho základní funkce, -porovnat jednotlivé finanční zprostředkovatele, -seznámit se základními principy regulace na finančních trzích, -pochopit roli etiky na finančních trzích, -charakterizovat peněžní a kapitálové trhy, -rozumět vybraným druhům cenných papírů a umět provádět základní výpočty s těmito cennými papíry, -naučit se základům investování včetně kolektivního investování, -rozlišit jednotlivé druhy fondů, -porozumět investování do fondů, -charakterizovat obchodování na burzách cenných papírů, -hodnotit primární a sekundární trh s cennými papíry ve vybraných zemích, -formulovat nové trendy na světových finančních trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět poskytuje úvod do problematiky finančních trhů, jeho cílem je naučit studenty základním principům fungování finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní pochopit finanční systém a jeho základní funkce, charakterizovat peněžní a kapitálové trhy, seznámit se se základními principy regulace na finančních trzích a pochopit roli etiky na finančních trzích, rozumět vybraným druhům cenných papírů a umět provádět základní výpočty s těmito cennými papíry, naučit se základům investování včetně kolektivního investování, charakterizovat obchodování na burzách cenných papírů.

Povinná literatura:

CECCHETTI Stephen G. and Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, Banking and Financial Markets. 3rd ed. New York. MacGraw-Hill, 2011. 673 p. ISBN 978-0-07-122068-2. MISHKIN, Frederic S. and Stanley G. EAKINS. Financial Markets and Institutions. 8th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2014. 704 p. ISBN 978-0133423624. FABOZZI, Frank J.and Franco MODIGLIANI. 4th edit. Capital Markets.New Jersey. Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-715499-9.

Doporučená literatura:

BODIE, Z., A. KANE and A. J. MARCUS. Investments. 10th ed. Boston: McGraw-Hill, 2013. 1080 p. ISBN 978-0077861674. FABOZZI, Frank J. and Franco MODIGLIANI. Capital Markets. Institutions and Instruments. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2009. 680 p. ISBN 0-13-715499-2. MADURA, Jeff. Financial Markets and Institutions. 8th ed. USA: South-Western Cengage Learning, 2008. 742 p. ISBN 978-0-324-56821-9. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. 304 p. ISBN 978-0-470-43453-6. PINTO, Jerald, E., PIRIE, Wendy, L. Investments. Principles of Portfolio and Equity Analysis. 1st ed. Wiley, 2011. 656 p. ISBN-13: 978-0470915806. ROSE, Peter S. and HUDGINS, Sylvia C. Bank Management and Financial Services. 1st ed. USA: McGraw-Hill Education, 2009. 769 p. ISBN 978-0-073-3824-32.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - písemný test, seminární práce Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční systém, hlavní funkce finančního systému. Finanční trhy, finanční zprostředkovatelé. 2. Cenné papíry a jejich charakteristika – obecné vymezení cenných papírů a jejich rozdělení podle různých hledisek. Vlastnosti cenných papírů. 3. Kapitálový trh, dokumenty kapitálového trhu. Primární trh, sekundární trh – charakteristika. 4. Peněžní trh, dokumenty peněžního trhu. Výnosy krátkodobých finančních nástrojů a způsob jejich výpočtu. Diskont. 5. Akcie - podstata majetkových cenných papírů. Náležitosti akcií, jejich forma a převoditelnost. Základní výpočty s akciemi. 6. Dluhopisy - podstata dluhopisů, kritéria jejich členění a jednotlivé druhy dluhopisů. 7. Základní výpočty s dluhopisy. Rating dluhopisů a jeho význam. 8. Finanční investování - podstata a fáze investičního procesu, základní cíle investování. Měření výnosu, rizika a likvidity. Historický a očekávaný výnos. Zdroje systematického a nesystematického rizika. 9. Burzovnictví - historie, definice burzy, prvky burzovního systému. Burzy cenných papírů, obchodování s cennými papíry. OTC trh. 10. Primární emise - organizace primárních emisí, význam primárních emisí, prospekt emitenta CP, primární emise ve světě. Informační povinnost subjektů na finančních trzích. 11. Kolektivní investování - individuální versus kolektivní investování, výhody a rizika kolektivního investování. Základní subjekty kolektivního investování. 12. Druhy fondů, investování do fondů. 13. Dozor a regulace na finančních trzích, základní etické principy na finančních trzích. 14. Současná situace na finančních trzích, poučení z krizí. Očekávané trendy rozvoje finančních trhů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Zápočtový test Písemka 25  11
                Seminární práce Semestrální projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance FIT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance FIT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku