154-0512/03 – Aplikovaný finanční management firmy (ACFM)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The aim of the course is to introduse the students in selected areas of financial decision-making. Students will be able: - to introduce the importance of time value of money into decision-making, - to apply investment criterions, - to analyze and select optimal sources for company financing, - to propose financial plan of a firm - to value a company

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět jednak rozvíjí a prohlubuje vybranou problematiku vyučovanou v předmětu Finance a rovněž zahrnuje nové oblasti nezbytné pro finanční řízení a rozhodování podniku. Pozornost je věnována zejména prohloubení znalostí v oblasti finančních analýz, finančního plánování a oceňování.

Povinná literatura:

BRIGHAM, E.F., EHRHARD, M.C. Financial Management: Theory & Practice. South-Western College Pub; 12th Edition, 2007. BRIGHAM, E.F., HOUSTON, J.F. Fundamentals of Financial Management. South-Western College Pub; 12th Edition, 2009. CLAYMAN, M.R., FRIDSON, M.S., TROUGHTON, G.H. Corporate Finance: a practical approach. Wiley, 2008. DAMODARAN, A. Corporate Finance: theory and practice. 2nd Edition. J. Wiley, New Jersey, 2001. DAMODARAN, A. Applied Corporate Finance. 2nd edition, Wiley, 2005. FRIDSON, M., ALVAREZ, F. Financial Statement Analysis. 4th edition, Wiley, 2011. GLAUTIER, M.W., UNDERDOWN, B. Accounting: Theory and Practice. 6th edition. Pitman Publishing, 1997. HANSEN, D.R.; MOWEN, M.M.: Cornerstones of cost accounting. South Western College, 2011. KEOWN, A.J., MARTIN, J.D., PETTY, J.W. Foundation of Finance. 7th edition. Prentice Hall, 2011. MADURA, J. International Financial Management. 11th edition. South Western College, 2008. MELICHER, R.W., NORTON, E.A. Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management. 14th edition, Wiley, 2011. ROBINSON, T.R: International Financial Statement Analysis. J. Wiley, New Jersey, 2009. ROSS, S., WESTERFIELD, R., JORDAN, B. Fundamentals of Corporate Finance. 9th edition, McGraw-Hill/Irwin; 2010. SAGNER, J.S. Essentials of Working Capital Management. Wiley, 2011. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2011 edition, EUROSTAT, European Commission. VERNIMMEN, P. Corporate Finance: theory and practice. 6th edition, Wiley, 2005. WHITTENBURG, G.E., ALLTUS-BULLER, M. Income Tax Fundamentals 2010. South-Western College Pub; 28th Edition, 2009.

Doporučená literatura:

BRIGHAM, E.F., EHRHARD, M.C. Financial Management: Theory & Practice. South-Western College Pub; 12th Edition, 2007. BRIGHAM, E.F., HOUSTON, J.F. Fundamentals of Financial Management. South-Western College Pub; 12th Edition, 2009. CLAYMAN, M.R., FRIDSON, M.S., TROUGHTON, G.H. Corporate Finance: a practical approach. Wiley, 2008. DAMODARAN, A. Corporate Finance: theory and practice. 2nd Edition. J. Wiley, New Jersey, 2001. DAMODARAN, A. Applied Corporate Finance. 2nd edition, Wiley, 2005. FRIDSON, M., ALVAREZ, F. Financial Statement Analysis. 4th edition, Wiley, 2011. GLAUTIER, M.W., UNDERDOWN, B. Accounting: Theory and Practice. 6th edition. Pitman Publishing, 1997. HANSEN, D.R.; MOWEN, M.M.: Cornerstones of cost accounting. South Western College, 2011. KEOWN, A.J., MARTIN, J.D., PETTY, J.W. Foundation of Finance. 7th edition. Prentice Hall, 2011. MADURA, J. International Financial Management. 11th edition. South Western College, 2008. MELICHER, R.W., NORTON, E.A. Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management. 14th edition, Wiley, 2011. ROBINSON, T.R: International Financial Statement Analysis. J. Wiley, New Jersey, 2009. ROSS, S., WESTERFIELD, R., JORDAN, B. Fundamentals of Corporate Finance. 9th edition, McGraw-Hill/Irwin; 2010. SAGNER, J.S. Essentials of Working Capital Management. Wiley, 2011. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2011 edition, EUROSTAT, European Commission. VERNIMMEN, P. Corporate Finance: theory and practice. 6th edition, Wiley, 2005. WHITTENBURG, G.E., ALLTUS-BULLER, M. Income Tax Fundamentals 2010. South-Western College Pub; 28th Edition, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti firmy. 2. Pyramidové rozklady, analýza odchylek. 3. Predikční modely hodnocení finančního zdraví podniku. 4. Zdroje financování firmy, základní pravidla financování, klasifikace zdrojů. 5. Hodnocení a výběr optimální formy financování majetku. 6. Provozní cyklus firmy a jeho analýza. 7. Řízení pracovního kapitálu. 8. Kapitálové rozpočetnictví – cíl, základní principy, fáze, klasifikace investic. Predikce peněžních toků investic. 9. Kritéria hodnocení investičních projektů. 10. Analýza rizikových faktorů investic. Hodnocení a výběr vzájemně vylučitelných investic. 11. Dividendy, dividendové teorie, dividendová politika firmy. 12. Finanční plánování - základní principy, tvorba krátko a dlouhodobého finančního plánu firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtový test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: Zápočtový test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku