154-0513/01 – Finanční management (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finančího řízení a rozhodování. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni: - objasnit význam faktoru času a rizika při finančním řízení a rozhodování, - aplikovat kritéria hodnocení investičních projektů, - popsat výhody a nevýhody dlouhodobých zdrojů financování, - provést analýzu zdrojů financování, - uplatnit získané poznatky při tvorbě finančního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět jednak rozvíjí a prohlubuje vybranou problematiku vyučovanou v předmětu Finance a rovněž zahrnuje nové oblasti nezbytné pro finanční řízení a rozhodování podniku. Pozornost je věnována zejména prohloubení znalostí v oblasti finančních analýz, finančního plánování a oceňování.

Povinná literatura:

COPELAND, Tom and Fred WESTON. Financial Theory and Corporate Policy. USA: Adison-Wesley Publishing Company. 2004. 1024 p. ISBN 0321127218. DLUHOŠOVÁ, Dana, et al. Financial Management and Decision-making of a Company. SAEI, Vol. 28. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. 259 p. ISBN 978-80-248-3619-5. MOYER, R.CH., R.S. MCGUIGAN, W.J. KRETLOW. Contemporary Financial Management. New York: West Publishing Company. 2017. 960 p. ISBN 9781337090582.

Doporučená literatura:

DAMODARAN, Answath. Applied Corporate Finance. New York: Wiley, 2014. 792 p. ISBN 978-1-118-91857-9. DAMODARAN, Answath. Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. New York: Wiley, 2011. 1008 p. 978-0-471-28332-4. ROSS, A., WESTERFIELD, W. Corporate Finance. 6th Edition, London: McGraw Hill/Irwin, 2019. 882 p. ISBN 9781259918940.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1: Podstata finančního řízení a rozhodování. 2: Finanční analýza. 3: Přístupy k měření výkonnosti podniku. 4: Kapitálová struktura a náklady kapitálu. 5: Využití faktoru času a rizika ve finančním řízení a rozhodování. 6: Investiční rozhodování. 7: Interní zdroje financování. 8: Externí zdroje financování. 9: Dividendy, dividendové teorie, dividendové politiky. 10: Oceňování podniku. 11: Finanční plánování.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.