154-0513/05 – Finanční management (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finančího řízení a rozhodování. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni: - objasnit význam faktoru času a rizika při finančním řízení a rozhodování, - aplikovat kritéria hodnocení investičních projektů, - popsat výhody a nevýhody dlouhodobých zdrojů financování, - provést analýzu zdrojů financování, - uplatnit získané poznatky při tvorbě finančního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět jednak rozvíjí a prohlubuje vybranou problematiku vyučovanou v předmětu Finance a rovněž zahrnuje nové oblasti nezbytné pro finanční řízení a rozhodování podniku. Pozornost je věnována zejména prohloubení znalostí v oblasti finančních analýz, finančního plánování a oceňování.

Povinná literatura:

BERK, Johnathan and Peter DEMERZO. Corporate Finance. Harlow: Pearson, 2020. 1144 p. ISBN 0273792024. DLUHOŠOVÁ, Dana, et al. Financial Management and Decision-making of a Company. SAEI, Vol. 28. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. 259 p. ISBN 978-80-248-3619-5. RICHTAROVÁ, Dagmar et al. Financial management and decision-making of a company: workbook with solution. SOT, vol. 15. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2013. 196 p. ISBN 978-80-248-3166-4.

Doporučená literatura:

DAMODARAN, Answath. Applied Corporate Finance. New York: Wiley, 2018. 638 p. ISBN 978-0-471-66093-4. DAMODARAN, Answath. Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. New York: Wiley, 2019. 1008 p. 978-0-471-28332-4. ROSS, A., WESTERFIELD, W. Corporate Finance. 6th Edition, London: McGraw Hill/Irwin, 2022.882 p. ISBN 978-0-07-724612-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočet Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a principy finančního řízení a rozhodování. 2. Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti firmy. 3. Elementární metody finančních analýz. 4. Pyramidové rozklady, analýza odchylek, predikční modely. 5. Kapitálová struktura firmy, náklady kapitálu, modely pro odhad nákladu kapitálu. 6. Optimalizace kapitálové struktury. 7. Kapitálové rozpočetnictví – cíl, základní principy, fáze, klasifikace investic. Predikce peněžních toků. 8. Kritéria hodnocení investičních projektů. 9. Analýza rizikových faktorů investic. Hodnocení a výběr vzájemně vylučitelných investic. 10. Zdroje financování firmy, základní pravidla financování, klasifikace. Porovnání vybraných zdrojů financování firmy. 11. Dividendy, dividendová politika firmy. 12. Finanční plánování - základní principy, tvorba krátko a dlouhodobého finančního plánu firmy. 13. Oceňování firem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Zápočtový test Písemka 25  13 2
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách a cvičeních: nepovinná absolvování: Zápočtový test, zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na přednáškách a cvičeních: nepovinná absolvování: Zápočtový test, zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.