154-0513/06 – Finanční management (FMa)

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finančího řízení a rozhodování. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni: - objasnit význam faktoru času a rizika při finančním řízení a rozhodování, - aplikovat kritéria hodnocení investičních projektů, - popsat výhody a nevýhody dlouhodobých zdrojů financování, - provést analýzu zdrojů financování, - uplatnit získané poznatky při tvorbě finančního plánu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět jednak rozvíjí a prohlubuje vybranou problematiku vyučovanou v předmětu Finance a rovněž zahrnuje nové oblasti nezbytné pro finanční řízení a rozhodování podniku. Pozornost je věnována zejména prohloubení znalostí v oblasti finančních analýz, finančního plánování a oceňování.

Povinná literatura:

COPELAND, Tom and Fred WESTON. Financial Theory and Corporate Policy. USA: Adison-Wesley Publishing Company. 2004. 1024 pp. ISBN 0321127218. DLUHOŠOVÁ, Dana, et al. Financial Management and Decision-making of a Company. SAEI, Vol. 28. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. 259 pp. ISBN 978-80-248-3619-5. MOYER, R.CH., R.S. MCGUIGAN, W.J. KRETLOW. Contemporary Financial Management. New York: West Publishing Company. 2002. 856 pp. ISBN 0538479167.Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. J. Willey and Sons, 2001.

Doporučená literatura:

BRIGHAM, Eugene. Financial Management: Theory & Practice. New York: South-Western College Pub, 2016. 1180 pp. ISBN 130563229X. LASHER, William. Financial Management: A Practical Approach. South-Western College, 2011. 767 pp. ISBN 0324422636. VAN DER WIJST, Nico. Finance: A Quantitative Introduction. Cambridge University Press. 2013. 445 pp. ISBN 1107029228.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočet Kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a principy finančního řízení a rozhodování. 2. Přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti firmy. 2. Elementární metody finančních analýz. 3. Pyramidové rozklady, analýza odchylek, predikční modely. 4. Kapitálová struktura firmy, náklady kapitálu, modely pro odhad nákladu kapitálu. 6. Optimalizace kapitálové struktury. 7. Kapitálové rozpočetnictví – cíl, základní principy, fáze, klasifikace investic. Predikce peněžních toků. 8. Kritéria hodnocení investičních projektů. 9. Analýza rizikových faktorů investic. Hodnocení a výběr vzájemně vylučitelných investic. 10. Zdroje financování firmy, základní pravidla financování, klasifikace. Porovnání vybraných zdrojů financování firmy. 11. Dividendy, dividendová politika firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Zápočtový test Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38
Rozsah povinné účasti: Zápočtový test, zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance FIP P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku