154-0522/01 – Oceňování a akvizice (VaA)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz je zaměřen na prohloubení základních znalostí v rámci oceňování firem získaných v bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat pokročilé oceňovací přístupy a metody pro analýzu hodnoty firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu tvoří teoretické základy oceňování firem, oceňovací postupy a metody oceňování, problematika fúzí a akvizic, včetně účetních a daňových aspektů.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana et al. Financial Management and Decision-making of a Company: Analysis, Investing, Valuation, Sensitivity, Risk, Flexibility. SAEI, vol. 28. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2014. 258 p. ISBN 978-80-248-3619-5. HITCHNER, James R. Financial Valuation, Applications and Models. 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 1320 p. ISBN 978-0470506875. KOLLER, T., M. GOEDHART a D. WESSELS. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 6th ed. New York: McKinsey & Company Inc., 2015. 848 p. ISBN 978-1118873700.ARZAC, E. R.: Valuation for mergers, buyouts and restructuring. J. Wiley, 2003. DAMODARAN, A.: Investment valuation:and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons, Inc., 2012. MEITNER, M. The Market Approach to Comparable Company Valuation. Physica-Verlag, 2006. PRATT, S.P., NICULITA, A.V.: Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. 5th Ed. McGraw-Hill, 2007. PRATT, S.P:, GRABOWSKI, R.J.: Cost of Capital: Applications and Examples. 4th Ed. Wiley, 2010. RAWLEY, T.; GUP, B.E.: The Valuation Handbook: Valuation Techniques from Today's Top Practitioners. Wiley, 2009.

Doporučená literatura:

ARZAC, R. Enrique. Valuation For Mergers, Buyouts, And Restructuring. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 384 p. ISBN 978-8126524129. DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset. 3nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. 992 p. ISBN 978-1118130735. DAMODARAN, Aswath. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. 696 p. ISBN 978-0471751212. REILLY, R., SCHWEIHS, R.: Valuing Intangible Assets. 1st Ed. McGraw-Hill, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requirements on the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Introduction to the Valuation. Purposes of a Valuation. Standards of Value. Premises of Value. Effective Day. Basic Approaches to Value. 2. Valuation Process. Sales Forecasting (Projecting Revenues Growth). Analysis of the External Potential. Relevant Market. Analysis of the Internal Potential. SWOT Analysis. 3. Financial Analysis for Valuation Purposes. Nonoperating Assets. Financial Plan. Component and Goals of a Financial Plan. 4. Cost of Capital. Characteristic and Estimating. Basic concepts. Build-Up Summation Model. Capital Asset Pricing Model. Arbitrage Pricing Theory. MM I., MM II., MM III. 5. Income Approaches. Basic Concepts. DCF Methods. FCF Estimation. DCF Equity, DCF Entity, Adjusted Present Value. 6. Multiphase DCF Methods (2-phases Method). Determination of a Continuing (Terminal) Value. Sensitivity Analysis. 7. Economic Value Added (EVA) Concept. EVA Methods within Valuation. Differencies between DCF Methods and EVA Methods. Sensitivity Analysis. 8. Capitalization of Earnings Method. Simple and Analytic Version. Company Valuation in Risk Terms. 9. Asset Approach. Book Value Method. Adjusted Book Value Method. Substantial Value Method. Liquidation Value Method. 10. Market Approach. Advantages and Disadvantages. Basic Implementation. Computation of Multiples. 11. Mergers and Acquisitions (M&A). Introduction. Types of Acquisitions. Takeover Defences. Synergistic effect. Sources of Value Growth. 12. Valuation of Companies with a Limited Perspective. The Possibility of a Real Options Utilization within Company Valuation.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - en 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - en 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní