154-0522/02 – Oceňování a akvizice (VaA)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR022 Ing. Petr Gurný, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz je zaměřen na prohloubení základních znalostí v rámci oceňování firem získaných v bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat pokročilé oceňovací přístupy a metody pro analýzu hodnoty firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu tvoří teoretické základy oceňování firem, oceňovací postupy a metody oceňování, problematika fúzí a akvizic, včetně účetních a daňových aspektů.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana et al. Financial Management and Decision-making of a Company: Analysis, Investing, Valuation, Sensitivity, Risk, Flexibility. SAEI, vol. 28. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2014. 258 p. ISBN 978-80-248-3619-5. HITCHNER, James R. Financial Valuation, Applications and Models. 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 1320 p. ISBN 978-0470506875. KOLLER, T., M. GOEDHART a D. WESSELS. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 6th ed. New York: McKinsey & Company Inc., 2015. 848 p. ISBN 978-1118873700.ARZAC, E. R.: Valuation for mergers, buyouts and restructuring. J. Wiley, 2003. DAMODARAN, A.: Investment valuation:and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons, Inc., 2012. MEITNER, M. The Market Approach to Comparable Company Valuation. Physica-Verlag, 2006. PRATT, S.P., NICULITA, A.V.: Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. 5th Ed. McGraw-Hill, 2007. PRATT, S.P:, GRABOWSKI, R.J.: Cost of Capital: Applications and Examples. 4th Ed. Wiley, 2010. RAWLEY, T.; GUP, B.E.: The Valuation Handbook: Valuation Techniques from Today's Top Practitioners. Wiley, 2009.

Doporučená literatura:

ARZAC, R. Enrique. Valuation For Mergers, Buyouts, And Restructuring. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 384 p. ISBN 978-8126524129. DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset. 3nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. 992 p. ISBN 978-1118130735. DAMODARAN, Aswath. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. 696 p. ISBN 978-0471751212. REILLY, R., SCHWEIHS, R.: Valuing Intangible Assets. 1st Ed. McGraw-Hill, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet nebo aktivní účast na CFA Institute Research Challenge a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů (předmět ocenění, kategorie hodnoty), přístupy k ocenění, přehled metod oceňování podniku. 2. Postup při oceňování podniku a charakteristika jednotlivých částí. 3. Strategická analýza podniku (analýza vnějšího a vnitřního potenciálu, faktory, prognóza růstu tržeb). 4. Finanční analýza jako součást ocenění podniku (základní ukazatele, interpretace, souhrnné charakteristiky hodnocení finanční výkonnosti, pyramidový rozklad vrcholového ukazatele, analýza odchylek). 5. Problematika nákladů kapitálu pro účely ocenění (způsoby stanovení nákladů kapitálu). Oceňování podniku za podmínek rizika (metoda upraveného nákladu kapitálu a jistotních ekvivalentů). 6. Finanční plán (definice, členění, dílčí plány a jejich sestavení, klíčové faktory). 7. Ocenění podniku na základě analýzy majetku (substanční metody). 8. Metoda diskontovaných peněžních toků DCF (členění a základní charakteristika metod v rámci DCF; jednofázová a dvoufázová metoda ocenění). 9. Metoda diskontovaných peněžních toků DCF (odvození a význam parametrického vzorce; základní vztahy v rámci parametrického vzorce). Citlivostní analýza v rámci metody DCF. 10. Ocenění podniku pomocí metody kapitalizovaných zisků. 11. Ocenění metodou EVA (výpočet ukazatele EVA, význam a využití ukazatele EVA, využití EVA při ocenění podniku, analýza citlivosti). 12. Komparativní metody ocenění a kombinované metody ocenění. 13. Oceňování u podniků s omezenou perspektivou. 14. Fúze a akvizice - M&A (definice, způsoby fúzování, možnosti ochrany proti nepřátelskému převzetí, druhy fúze, synergie a zdroje růstu hodnoty při M&A).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemný zápočet Projekt 35  18 2
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních a přednáškách je nepovinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není povinná. Student musí splnit požadavky na absolvování předmětu – zápočet, a úspěšné vykonání zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní