154-0523/03 – Finanční rozhodování za rizika (FDMuR)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE330 doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

In this course, basic issues, approaches and concepts of financial decision-making are treated. Risk and contingency aspects are stressed. The aim of the course is to learn students to process and solve selected problems by means of fundamental decision-making approaches of modern finance under risky conditions. In such a way the students should be able to analyze the linkage among particular input variables and the problem solution efficiently.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou zpracovávána základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnosti). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy pomocí aplikace fundamentálních rozhodovacích přístupů moderních financí za rizika. V důsledku toho by studenti měli být schopni účinně analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Povinná literatura:

COPELAND, T. E., WESTON, J. F. (2004). Financial Theory and Corporate Policy. New York: Adison- Wesley Publishing Company. DAMODARAN, A. (2015). Applied corporate finance. Chichester: Willey. HULL, J. C. (2014). Option, Futures and other Derivatives. 9th Ed. New York: Prentice Hall. LEVY, W., SARNAT, T. M. (1995). Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M., TICHÝ, T. (2013). Financial decision making under risk: workbook with solutions. Ostrava: VSB-TUO.

Doporučená literatura:

COPELAND, T. E., WESTON, J. F. (2004). Financial Theory and Corporate Policy. New York: Adison- Wesley Publishing Company. DAMODARAN, A. (2015). Applied corporate finance. Chichester: Willey. HULL, J. C. (2014). Option, Futures and other Derivatives. 9th Ed. New York: Prentice Hall. LEVY, W., SARNAT, T. M. (1995). Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M., TICHÝ, T. (2013). Financial decision making under risk: workbook with solutions. Ostrava: VSB-TUO.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet písemný Zkouška kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy. 2. Finančního rozhodování za rizika – principy, axiomy, kritéria. 3. Funkce užitku a její využití při finančním rozhodování za rizika. 4. Mean–Variance modely, Markowitzův model. 5. Modely CAPM a APT. 6. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika. 7. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika. 8. Dividendové teorie a politiky. 9. Metody oceňování podniku za rizika. 10. Akviziční postupy. 11. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů. 12. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging. 13. Hedging, základní metody a využití při řízení firmy. 14. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy. 13. Cash management nadnárodní firmy a teorie odhadů kurzů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 35  18 2
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemka Písemka 20  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  23 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FRP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní