154-0537/01 – Finanční trhy II. A (FM II.A )

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -porozumět akciovým analýzám a porovnat je, -naučit se prakticky vypracovat fundamentální analýzu, -pochopit problematiku odvozených cenných papírů – derivátů, -porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, -pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, -definovat regulaci finančních trhů, -hodnotit situaci na světových finančních trzích včetně možností investování na těchto trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní porozumět akciovým analýzám a prakticky vypracovat fundamentální analýzu, pochopit problematiku finančních derivátů, porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, definovat regulaci finančních trhů, zhodnotit situaci na světových finančních trzích. Cvičení jsou zaměřena na prohloubení znalostí z přednášek pomocí názorných příkladů a aplikace získaných znalostí, zejména v oblasti fundamentální analýzy a opčních strategií.

Povinná literatura:

BODIE, Z., A. KANE a A. J. MARCUS. Investments. 10th ed. Boston: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0077861674. FABOZZI, Frank J., Franco MODIGLIANI a Frank Joseph JONES. Foundations of financial markets and institutions. 4th ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson, c2014. ISBN 978-1-292-02177-5. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial Markets and Institutions. 8th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2014. ISBN 978-0133423624. CECCHETTI Stephen G. and Kermit L. SCHOENHOLTZ. 3rd edit. Money, Banking, and Financial Markets. New York. MacGraw-Hill, 2011. ISBN 978-0-07-122068-2. CFA Institute. Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods. 1.st. edit. Wiley, 2013. 792 p. ISBN 978-1937537609. FABOZZI, Frank J.and Franco MODIGLIANI. 4th edit. Capital Markets.New Jersey. Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-715499-9. MADURA, Jeff. Financial Markets and Institutions. 8th ed. USA: South-Western Cengage Learning, 2008. 742 p. ISBN 978-0-324-56821-9.

Doporučená literatura:

BODIE, Z., A. KANE and A. J. MARCUS. Investments. 9th ed. Boston: McGraw-Hill, 2011. p. 1056. ISBN 978-0073530703. CHISHOLM, Andrew M. An introduction to capital markets. 1st edit. Chichester: John Wiley and Sons, 2007. ISBN 13-978-0471-49866-7. HITCHNER, James R. Financial Valuation. 3 ed. Wiley, 2011. 1320 p. ISBN-13: 978-0470506875. KOLLER, Tim. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companie. 5th ed. Wiley, 2010. 840 p. ISBN-13: 978-0470424650. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS: Financial Markets and Institutions. 6th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-321-37421. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. 304 p. ISBN 978-0-470-43453-6. PINTO, Jerald, E., PIRIE, Wendy, L. Investments. Principles of Portfolio and Equity Analysis. 1st ed. Wiley, 2011. 656 p. ISBN-13: 978-0470915806. ROSE, Peter S. and HUDGINS, Sylvia C. Bank Management and Financial Services. 1st ed. USA: McGraw-Hill Education, 2009. 769 p. ISBN 978-0-073-3824-32.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fundamentální analýza I.-II. Technická analýza Indikátory finančních trhů Psychologická analýza Teorie portfolia Deriváty Opční strategie Český kapitálový trh Regulace českého kapitálového trhu, právní základna ČKT Světové finanční trhy Současná situace na finančních trzích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  20
        Zkouška Zkouška 64  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku