154-0537/02 – Finanční trhy II. A (FM II.A )

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUO001 Ing. Haochen Guo, Ph.D.
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -porozumět akciovým analýzám a porovnat je, -naučit se prakticky vypracovat fundamentální analýzu, -pochopit problematiku odvozených cenných papírů – derivátů, -porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, -pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, -definovat regulaci finančních trhů, -hodnotit situaci na světových finančních trzích včetně možností investování na těchto trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní porozumět akciovým analýzám a prakticky vypracovat fundamentální analýzu, pochopit problematiku finančních derivátů, porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, definovat regulaci finančních trhů, zhodnotit situaci na světových finančních trzích. Cvičení jsou zaměřena na prohloubení znalostí z přednášek pomocí názorných příkladů a aplikace získaných znalostí, zejména v oblasti fundamentální analýzy a opčních strategií.

Povinná literatura:

BODIE, Zvi, Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. Tenth global edition. Maidenhead: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0-07-716114-9. FABOZZI, F. J., F. MODIGLIANI a F. J. JONES. Foundations of financial markets and institutions. 4th ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02177-5. McMILLAN, Michael G. Investments: principles of portfolio and equity analysis. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6. CFA Institute. Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods. 1.st. edit. Wiley, 2013. ISBN 978-1937537609.

Doporučená literatura:

CECCHETTI, Stephen G. a Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, banking, and financial markets. Fifth edition. New York: McGraw-Hill, 2017. 678 p. ISBN 978-1-259-92225-1. FABOZZI, Frank J. a Franco MODIGLIANI. Capital markets: institutions and instruments. 4th ed., Pearson international ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2009. ISBN 978-0-13-715499-9. HITCHNER, James R. Financial valuation: applications and models: with website. Fourth edition with website. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-28660-8. KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and managing the value of companies. Seventh edition. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-61088-5. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. Eight edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-06048-4. PECK, Sarah W. Investment ethics. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. 282 p. ISBN 978-0-470-43453-6. REILLY, Frank K. a Keith C. BROWN. Analysis of investments & management of portfolios. 10th ed., international ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2012. ISBN 978-0-538-48248-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requirements on the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Equity Analyses, Asset Management Investment theory development - growth and value theory of investing Effective market theory – history, forms effectiveness, market anomalies Fundamental analysis - global, sector and company analysis, financial analysis, calculation of intrinsic value, SWOT analysis Technical analysis – main principles, history, charts and indicators, important financial market indicators Psychological analysis – theories of psychological analysis, behavioral finance Asset management, main principles of asset management, portfolio performance evaluation, role of portfolio manager Global Investment Performance Standards 2. Derivative Markets Derivative markets and instruments – classification, use of derivatives, derivative markets Futures, forwards, swaps, options Trading with futures – mechanics of trading, clearinghouse, liquidation of futures positions Option strategies, synthetic options – types and use of option strategies Structured instruments, securitization 3. Ethics and Financial Markets, Code of Ethics and Standards of Professional Conduct(CFA) Ethics in financial markets, unethical examples of companies ‘behavior Professionalism – knowledge of the law, independence and objectivity, misrepresentation and misconduct Integrity of capital markets - material nonpublic information, examples of market manipulation Duties to clients - loyalty, prudence and care, fair dealing, suitability, performance presentation, preservation of confidentiality Ethical reporting of investment, risk profile of client, informing clients of the investment process Duties to employers – loyalty, additional compensation arrangements, responsibilities and supervisors Investment analysis, recommendations and actions - diligence and reasonable basis, communication with clients and prospective clients, record retention Conflicts of interest - disclosure of conflicts, priority of transactions, referral fees 4. Financial Markets Global financial markets - motives for using global financial markets, main centers, USA, Europe, Asia Investing in global financial markets - stock exchanges versus OTC – markets, advantages and disadvantages of international investing Role of the private equity and venture capital – types of risk capital, objectives of risk capital Emerging markets, risk in emerging markets Czech financial market – history, development, subjects, contemporary situation Regulation of the Czech financial market, legislative basis of this market Supervision and regulation in global financial markets – necessity of regulation, main regulation principles Contemporary situation in global financial markets, the lesson from financial crises, new trends of financial markets

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Zápočtová písemka Písemka 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku