154-0537/03 – Finanční trhy II. A (FM II.A )

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: -porozumět akciovým analýzám a porovnat je, -naučit se prakticky vypracovat fundamentální analýzu, -pochopit problematiku odvozených cenných papírů – derivátů, -porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, -pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, -definovat regulaci finančních trhů, -hodnotit situaci na světových finančních trzích včetně možností investování na těchto trzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti finančních trhů. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní porozumět akciovým analýzám a prakticky vypracovat fundamentální analýzu, pochopit problematiku finančních derivátů, porozumět správě portfolia a roli portfolio manažera, pochopit základní principy i nutnost etického chování na finančních trzích, definovat regulaci finančních trhů, zhodnotit situaci na světových finančních trzích. Cvičení jsou zaměřena na prohloubení znalostí z přednášek pomocí názorných příkladů a aplikace získaných znalostí, zejména v oblasti fundamentální analýzy a opčních strategií.

Povinná literatura:

BODIE, Zvi, Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments. Tenth global edition. Maidenhead: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0-07-716114-9. FABOZZI, F. J., F. MODIGLIANI a F. J. JONES. Foundations of financial markets and institutions. 4th ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02177-5. McMILLAN, Michael G. Investments: principles of portfolio and equity analysis. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6. CFA Institute. Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods. 1.st. edit. Wiley, 2013. ISBN 978-1937537609.

Doporučená literatura:

CECCHETTI, Stephen G. a Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, banking, and financial markets. Fifth edition. New York: McGraw-Hill, 2017. 678 p. ISBN 978-1-259-92225-1. FABOZZI, Frank J. a Franco MODIGLIANI. Capital markets: institutions and instruments. 4th ed., Pearson international ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2009. ISBN 978-0-13-715499-9. HITCHNER, James R. Financial valuation: applications and models: with website. Fourth edition with website. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-28660-8. KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and managing the value of companies. Seventh edition. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1-119-61088-5. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. Eight edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-06048-4. PECK, Sarah W. Investment ethics. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. 282 p. ISBN 978-0-470-43453-6. REILLY, Frank K. a Keith C. BROWN. Analysis of investments & management of portfolios. 10th ed., international ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2012. ISBN 978-0-538-48248-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – seminární práce, písemný test Zkouška – kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy investiční teorie – hodnotová a růstová teorie investování, počátky moderní investiční teorie. 2. Teorie efektivního trhu – podstata a formy tržní efektivnosti, anomálie na finančních trzích. 3. Fundamentální analýza I – charakteristika a cíle fundamentální analýzy, globální a odvětvová analýza. 4. Fundamentální analýza II – analýza společnosti, stanovení vnitřní hodnoty, investiční doporučení. 5. Technická analýza I – historie, principy technické analýzy, analýza trendů (analýza trendů, grafy). 6. Technická analýza II – grafické metody a technické indikátory technické analýzy. 7. Psychologická analýza, srovnání akciových analýz – teorie psychologické analýzy, základy behaviorálních financí, Keynesova investiční psychologie, Kostolanyho burzovní psychologie, teorie bublin. 8. Analýza dluhopisů, rating – časová struktura úrokových sazeb, výnosové křivky, význam ratingového hodnocení dluhopisů a aktuální trendy. 9. Trhy finančních derivátů – počátky derivátových obchodů, vymezení a klasifikace derivátů. 10. Futures, forwardy, swapy – charakteristika jednotlivých druhů derivátů, jejich využití, obchodování s deriváty. 11. Opční kontrakty, cenné papíry s opcemi – podstata opčních kontraktů, základní parametry opcí, cenné papíry s opcemi (konvertibilní dluhopisy, opční listy). 12. Obchodování s opcemi, základní opční pozice, syntetické opce – systematizace a kótování opcí, dlouhá a krátká opční pozice, zajištěné a nezajištěné opce. 13. Opční strategie – charakteristika a využití vybraných opčních strategií (straddle, strangle, spread, butterfly). 14. Finanční inovace – podstata finančního inženýrství, depozitní stvrzenky, svlékání cenných papírů, strukturované a sekuritizované produkty. 15. Asset management – profesionální správa portfolia, proces řízení portfolia, pasivní a aktivní strategie, výkonnost portfolia. 16. Etika na finančních trzích – podstata, význam a zásady etického chování na finančních trzích. 17. Světové finanční trhy – světová finanční centra, jejich charakteristika a význam, regulace finančních trhů. 18. Světové finanční trhy II – indikátory finančních trhů, příklady vybraných akciových indexů a jejich využití. 19. Mezinárodní investování – přímé a portfoliové investice, výhody a nevýhody mezinárodního investování. 20. Emerging markets – definice emerging markets, klasifikace frontier markets, motivy investování na těchto trzích. 21. Současná situace na finančních trzích – současné trendy na finančních trzích, globalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Písemka Písemka 20  10 2
                Obchodování Jiný typ úlohy 5  0 1
                Semestrální práce Semestrální projekt 10  0 1
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.