154-0538/03 – Finanční trhy II. B (FM II. B)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The aim of the course is to characterize macroeconomic and microeconomic functions of central bank. Their impact on economic system and banking industry will be explained. Students are informed about commercial banking management, indicators of financial analysis, rules and recommendations for bank activities. Students should be able to argue for the financial analysis assessment of a bank and assets its position at the market.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti finančních trhů se zaměřením na bankovnictví. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: - porozumět finančním výkazům bank, - pochopit roli centrálních bank v bankovnictví, - pochopit principy regulace bankovního odvětví, - porozumět řízení bankovních rizik - pochopit úvěrový proces, - hodnotit situaci na tuzemském, tak zahraničních bankovních trzích. Cvičení jsou zaměřena na prohloubení znalostí z přednášek pomocí názorných příkladů a aplikace získaných znalostí, zejména v oblasti hodnocení finanční situace bank a bankovních rizik.

Povinná literatura:

APOSTOLIK, Richard, Christopher DONOHUE a Peter WENT. Foundations of banking risk: an overview of banking, banking risks, and risk-based banking regulation. Jersey City: GARP; Hoboken, c2009. ISBN 978-0-470-44219-7. CASU, Barbara, Claudia GIRARDONE a Philip MOLYNEUX. Introduction to banking. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006. ISBN 0-273-69302-6. ROSE, Peter S. a Sylvia Conway HUDGINS. Bank management & financial services. 9th ed., McGraw-Hill international ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0-07-132642-1.

Doporučená literatura:

CECCHETTI, Stephen G. a Kermit L. SCHOENHOLTZ. Money, banking, and financial markets. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1-259-92225-1. ESTELAMI, Hooman. Marketing financial services. 2nd ed. Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2012. ISBN 978-1-4575-0774-8. HULL, John. Risk management and financial institutions. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 978-1-118-95594-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt a kombinovaná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace finančních institucí. 2. Charakteristika bank. 3. Finanční výkazy bank. 4. Hodnocení bank a jeho specifika. 5. Finanční hodnocení bank. 6. Současná situace na domácím a světovém bankovním trhu. 7. Postavení centrální banky a jejich funkce. 8. Bankovní regulace a dohled. 9. Bankovní regulace – Basel. 10. Vymezení a klasifikace úvěrového rizika. 11. Řízení úvěrového rizika. 12. Vymezení a klasifikace tržního rizika. 13. Řízení tržního rizika. 14. Operační riziko a jeho řízení. 15. Riziko likvidity a jeho řízení. 16. Úvěrový proces. 17. Finanční krize a jejích příčiny. 18. Fúze a akvizice v bankovnictví. 19. Nelegální obchody v bankovnictví. 20. Bankovní marketing. 21. Nové trendy v bankovnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 13
                Projekt Projekt 25  13 2
        Zkouška Zkouška 75 (75) 38 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 20  11 3
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 55  27 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní