154-0552/01 – Finanční poradenství (PF)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na problematiku osobních a rodinných financí a finanční gramotnost jako celek. Součástí výkladu je seznámení se zásadami správného používání finančních produktů a objasnění práce finančního poradce. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní srovnávat jednotlivé finanční produkty, definovat práci finančního poradce a seznámit se se základními etickými principy jeho práce, naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku osobních a rodinných financí a finanční gramotnost jako celek. Součástí výkladu je seznámení se zásadami správného používání finančních produktů a objasnění práce finančního poradce. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní srovnávat jednotlivé finanční produkty, definovat práci finančního poradce a seznámit se se základními etickými principy jeho práce, naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Povinná literatura:

KAPOOR, J. R., L. R. DLABAY and R. J. HUGHES. Personal Finance. 11th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2014. 880 p. ISBN 978-0077861643. MISHKIN, Frederic S. and Stanley G. EAKINS. Financial Markets and Institutions. 8th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2014. 704 p. ISBN 978-0133423624. PECK, Sarah. Investment Ethics. 1st ed. USA: Wiley 2011. 304 p. ISBN 978-0-470-43453-6.

Doporučená literatura:

CALLAGHAN, George S., Ian FRIBBANCE and Martin HIGGINSON, Personal Finance. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan in association with The Open University, 2012. 487 p. ISBN 978-0-230-34811-0. CHAMBERS, Donald R., Mark Jonathan Paul ANSON, Keith H. BLACK and Hossein KAZEMI. Alternative Investments: CAIA level I. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2015. 935 p. ISBN 978-1-119-00336-6. MADURA, Jeff. Personal Fnance. Boston: Pearson, 2014. 653 p. ISBN 978-0-13-299434-7. CLASON, George S. The Richest Man in Babylon. Great Britain: Amazon, 2007. ISBN 978-1-5304-3902-7. JOHNSON, Spencer. Who Moved My Cheese? London: Vermilion, 1999. 96 p. ISBN 0-09-181697-1. KIYOSAKI, Robert. Rich Dad, Poor Dad. USA: Sphere, 2002. 256 p. ISBN 978-0751532715.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requirements on the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Financial investment. Investment triangle – personal finance application. Financial planning, typical family financial targets. 2. Family finance, household balance sheet and cash-flow, household savings. Household budget, importance of nest egg and insurance. 3. Financial mathematics, time value of money, basic household situation application. 4. Insurance products, life and disability insurance, non-life insurance, correct insurance, most frequent insurance mistakes. 5. Savings products without insurance. Pension system, pension funds. Pension system reform. Advantages and disadvantages of investing in pension funds. 6. Securities: bonds, shares, mutual fund shares. Short-term and long-term investing. Household portfolio of securities. 7. Collective investment, types of funds. Investing in mutual funds. Index funds, guaranteed funds. Collective investment in the Czech Republic and abroad. 8. Bank products, deposit accounts, credit products, mortgage loans, consumer lendings, credit cards. Building loans. 9. Household savings structure, preferences of saving ways and styles, household debts. Comparison of Czech and foreign household portfolios. 10. Principles of financial portfolio creation, good and bad debt, investment process, diversification, regular investing (dollar cost averaging). 11. Financial independence, financial freedom - explanation of the terms, their importance to family finance. Cash-flow quadrant. 12. Investing in tangible assets (real properties, commodities, collections). Inflation, interest rates, exchange rates, their ifluence on family finance. 13. Investment psychology, value of money, relation to the own property, analysis of the investor behaviour in the financial markets. 14. Financial institutions, history and development of financial institutions, regulation of financial institutions and financial market from the view of the personal finance. Present-day situation in the Czech financial market and global financial markets.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.