154-0552/04 – Finanční poradenství (PF)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kořená, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače principům finanční gramotnosti, tj. naučit je, jak vést své osobní a rodinné finance. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní: - rozumět základním druhům cenných papírů, - srovnávat a rozlišovat jednotlivé finanční produkty, - naučit se základům investování včetně kolektivního investování, - definovat práci finančního poradce, - naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio, - rozumět základním etickým principům ve financích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku osobních a rodinných financí a finanční gramotnost jako celek. Součástí výkladu je seznámení se zásadami správného používání finančních produktů a objasnění práce finančního poradce. Absolvování tohoto předmětu studentům umožní srovnávat jednotlivé finanční produkty, definovat práci finančního poradce a seznámit se se základními etickými principy jeho práce, naučit se sestavovat vlastní osobní investiční portfolio.

Povinná literatura:

KAPOOR, J. R., L. R. DLABAY and R. J. HUGHES. Personal Finance. 14th ed. USA: McGraw-Hill/Irwin, 2023. ISBN 978-1264101597. MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 13th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2021. ISBN 978-0357130797. PECK, Sarah. Investment Ethics. USA: Wiley 2011. ISBN 978-0-470-43453-6.

Doporučená literatura:

CLASON, George S. The Richest Man in Babylon. UK: Dover Publication Inc, 2022.ISBN 978-0-486849607. KIYOSAKI, Robert. Rich Dad, Poor Dad. USA: Plata Publishing, 2022. ISBN 978-1-612681-139. SIEGEL, Cary. Why Didn't They Teach Me This in School, Too? USA: Simple Strategic Solutions, 2018. ISBN 978-0692116531.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet Zkouška Seminární práce Platí i pro ISP.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční investování, investiční proces. Finanční plánování, typické cíle finančního plánování domácností. 2. Rodinné účetnictví, rozvaha a cash-flow domácnosti, úspory domácnosti. Systém životních rezerv, význam likvidní rezervy a pojištění. 3. Finanční matematika, časová hodnota peněz, aplikace na základní reálné životní situace domácností. 4. Pojistné produkty, životní a neživotní pojištění, nejčastější chyby při pojišťování. 5. Reforma důchodového systému. Doplňkové penzijní spoření, investování do penzijních fondů. 6. Cenné papíry - dluhopisy, akcie, podílové listy. Cenné papíry v portfoliu finančních produktů domácností. Krátkodobé a dlouhodobé investování. 7. Kolektivní investování, investování do podílových fondů jako součást portfolia domácností. 8. Druhy fondů, aktivní a pasivní investiční strategie. Pravidelné investování. 9. Bankovní produkty, vkladové a úvěrové produkty, hypotéční a spotřebitelský úvěr, kreditní karty, stavební spoření. 10. Struktura úspor domácností, preference využívaných způsobů ukládání volných finančních prostředků, zadluženost českých domácností, srovnání se zahraničím. Zásady tvorby portfolia finančních investic, dobrý a špatný dluh, diverzifikace, pravidelné investování. 11. Alternativní způsoby investování - výnos, riziko, likvidita. Investice do reálných aktiv (nemovitosti, komodity, sbírky). 12. Psychologie investování - hodnota peněz, vztah k vlastnímu majetku, psychologická analýza na finančních trzích. 13. Finanční poradce - postavení finančního poradce, práce s klientem, pravdivé poskytování informací, etika na finančních trzích. 14. Konkrétní příklady neetického poradenství a investování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška, zápočet, 50% docházka

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zkouška, zápočet, docházka není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0412EKF015) Finanční a daňové poradenství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní